(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Triệu Sơn, Thanh Hóa (Lần 1) có đáp án

  • 1335 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 0 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về pha sáng của quá trình quang hợp?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Côn trùng có hình thức hô hấp nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Ở thực vật sống trên cạn, lá thoát hơi nước qua con đường nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận