(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Uông Bí (Lần 1) có đáp án- Đề 1

  • 3604 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra giống lúa gạo vàng?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về hiện tượng liên kết gen?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận