(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Uông Bí, Quảng Ninh có đáp án

  • 534 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cơ thể có kiểu gen không thuần chủng là

Xem đáp án

chọn đáp án D


Câu 2:

Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim lắp ráp các nuclêôtit vào mạch khuôn cỉa ADN là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Theo mô hình operon Lac, enzim phiên mã của nhóm gen cấu trúc liên kết với  

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen đang ở trạng thái cân bằng di truyền là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Loại thực vật nào dưới đây có không gian cố định CO2 là tế bào mô giậu và thời gian cố định CO2 vào ban ngày và ban đêm?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận