Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh học (Đề 15)

  • 174 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Một gen khi bị biến đổi mà làm thay đổi một loạt các tính trạng trên cơ thể sinh vật thì gen đó là

Xem đáp án

Phương pháp:

1 gen chi phối nhiều tính trạng gọi là tính đa hiệu của gen.

Cách giải:

Dựa vào lý thuyết.

Chọn A.


Câu 3:

Thành tựu nào dưới đây không được tạo ra từ ứng dụng công nghệ gen?

Xem đáp án

Phương pháp:

Công nghệ gen là các thao tác tác động lên hệ gen của một cơ thể.

Cách giải:

Các ý A,B,D là thành quả của công nghệ gen.

Chọn C.


Câu 4:

Biến đổi trên một cặp nuclêôtit của gen phát sinh trong nhân đôi ADN được gọi là

Xem đáp án

Phương pháp:

Đột biến điểm là những thay đổi diễn ra trong 1 cặp Nu của gen. Gồm 3 loại: Mất, thêm, thay thế một cặp Nu.

Cách giải:

Dựa vào phương pháp.

Chọn D.


Câu 5:

Trong tiến hoá các cơ quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh

Xem đáp án

Phương pháp:

Cơ quan tương đồng phản ánh tiến hóa phân li.

Cơ quan tương tự phản ánh tiến hóa đồng quy.

Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận