Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh học (Đề 16)

  • 173 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Khi nói về hô hấp của động vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Hai mạch đơn của một phân tử ADN liên kết với nhau bằng liên kết

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Hình vẽ dưới đây mô tả cơ chế phát sinh một dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về dạng đột biến đó?

Hình vẽ dưới đây mô tả cơ chế phát sinh một dạng (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận