Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh học (Đề 5)

  • 434 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Theo giả thuyết siêu trội, cơ thể có kiểu gen nào sau đây thể hiện ưu thế lai cao nhất?

Xem đáp án

Phương pháp:

Giả thuyết siêu trội cho rằng ở trạng thái dị hợp về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội về nhiều mặt so với dạng bố mẹ có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp.

Cách giải:

Cơ thể có kiểu gen càng nhiều cặp dị hợp thì càng thể hiện ưu thế lai cao hơn, vì vậy, cơ thể có ưu thế lai cao nhất là: AaBb.

Chọn B.


Câu 2:

Đặc trưng cơ bản nào sau đây là của quần thể sinh vật?

Xem đáp án

Phương pháp:

Vận dụng kiến thức về các đặc trưng của quần thể sinh vật.

Cách giải:

Quần thể sinh vật có 5 đặc trưng về: tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi, sự phân bố cá thể trong không gian, kích thước quần thể và mật độ cá thể.

Chọn B.


Câu 3:

Loài động vật nào sau đây có răng ăn thịt rất phát triển?

Xem đáp án

Phương pháp:

Loài động vật ăn thịt có răng nanh rất phát triển để cắn con mồi lựa thịt.

Cách giải:

Loài thuộc nhóm động vật ăn thịt là: mèo.

Chọn A.


Câu 4:

Trong tế bào sinh dưỡng của một người, cặp nhiễm sắc thể số 21 có 3 chiếc, các cặp nhiễm sắc thể khác bình thường. Người này bị mắc hội chứng

Xem đáp án

Phương pháp:

Vận dụng kiến thức về cơ chế phân tử của các bệnh và hội chứng di truyền ở người.

Cách giải:

Người có cặp NST số 21 gồm 3 chiếc NST bị mắc hội chứng Đao.

Hội chứng Tơcnơ do đột biến thể một ở cặp NST giới tính, chỉ xảy ra ở nữ (XO).

Hội chứng Siêu nữ do đột biến thể ba ở cặp NST giới tính, chỉ xảy ra ở nữ (XXX).

Hội chứng Claiphentơ do đột biến thể ba ở cặp NST giới tính, chỉ xảy ra ở nam (XXY).

Chọn B.


Câu 5:

Trong lịch sử phát triển của sinh giới, nhóm linh trưởng xuất hiện ở đại

Xem đáp án

Phương pháp:

Vận dụng kiến thức về sự phát triển sinh vật qua các đại địa chất.

Cách giải:

Trong lịch sử phát triển của sinh giới, nhóm linh trưởng xuất hiện ở đại Tân sinh.

Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận