Tổng hợp đề thi thử THPTQG môn Sinh Học có lời giải (Đề số 1)

  • 17918 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Vật chất di truyền chủ yếu ở vùng nhân của tế bào vi khuẩn là gì?

Xem đáp án

Chọn B

Vì: Vật chất di truyền chủ yếu ở vùng nhân của tế bào vi khuẩn là ADN


Câu 2:

Từ một phôi cừu có kiểu gen AaBb, bằng phương pháp cấy truyền phôi có thể tạo ra cừu non có kiểu gen

Xem đáp án

Chọn D

Vì: Truyền phôi là tách phôi ban đầu thành 2 hay nhiều phôi khác nhau nên kiểu gen giống hoàn toàn với phôi ban đầu có kiểu gen AaBb


Câu 4:

Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đởi con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1?

Xem đáp án

Chọn C

Vì: Phép lai có tỉ lệ phân li kiểu gen theo tỉ lệ 1 : 1 là: Aa x aa à  1 Aa : laa


Câu 5:

Tại vùng chín của gà, người ta quan sát được các NST của một tế bào đang sắp xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc. Hãy cho biết số lượng và trạng thái NST của tế bào nói trên.

Xem đáp án

Chọn A

Vì: Gà có bộ NST 2n = 78. Tại vùng chín của gà, người ta quan sát được các NST của một tế bào đang sắp xếp thành hai hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc à  Tế bào này đang ở kì giữa của giảm phân II à Tế bào chứa 2n = 39 NST ở trạng thái kép.

 


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Oc Con Ho

Bình luận


Bình luận