Trắc nghiệm Khái niệm về mặt tròn xoay có đáp án (Thông hiểu)

  • 1712 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho hình nón có bán kính đáy bằng 3 và chiều cao bằng 4. Tính diện tích xung quanh của hình nón.

Xem đáp án

Đáp án D

Độ dài đường sinh của hình nón là 32+42=5. Diện tích xung quanh của hình nón đã cho là S=π. 3. 5=15π.


Câu 2:

Bán kính R của khối cầu có thể tích V=36πa3

Xem đáp án

Đáp án A

Thể tích khối cầu V=π R³=36π a³ R=3a


Câu 3:

Tính diện tích mặt cầu bán kính r=1.

Xem đáp án

Đáp án B

Áp dụng công thức tính diện tích mặt cầu bán kính r, ta có S=4π r²=4π.


Câu 4:

Diện tích của mặt cầu có bán kính r=5a là

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: S=4π r²=4π.(5a)²=100π.a²


Câu 5:

Tính thể tích V của khối cầu có đường kính bằng 3 cm

Xem đáp án


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận