Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng anh năm 2022 (Đề 1)

  • 9666 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

I can't write that kind of letter unless I'm in the right frame of mind

Xem đáp án
Chọn D. 

Giải thích: 

the right frame of mind: tâm trạng tốt 

A. high spirits: tinh thần tốt

B. low spirits: tinh thần kém

C. good mood: tâm trạng tốt

D. bad mood: tâm trạng tồi tệ

=> the right frame of mind: tâm trạng tốt >< bad mood: tâm trạng tồi tệ 

Tạm dịch: Tôi không thể viết loại thư đó trừ khi tôi có tâm trạng tốt. 


Câu 2:

Tom was not popular with younger colleagues because he adopted a rather patronizing attitude towards them. 

Xem đáp án

Giải thích: 

patronizing (adj): kẻ cả (huênh hoang, tỏ vẻ ta đây hơn người) 

A. respectful (adj): tôn trọng

B. disapproving (adj): không tán thành

C. friendly (adj): thân thiện

D. defiant (adj): thách thức 

=> patronizing (adj): kẻ cả >< respectful (adj): tôn trọng 

Tạm dịch: Tom không được lòng các đồng nghiệp trẻ tuổi vì anh có thái độ kẻ cả với họ.

Chọn A. 


Câu 3:

She managed to express her thoughts to the interviewer _______ her poor English.

Xem đáp án

Giải thích: 

A. in spite of + N/Ving: mặc dù  

B. though S + V: mặc dù 

C. because S + V: bởi vì  

D. because of + N/Ving: bởi vì

Dấu hiệu: “her poor English” (sự kém tiếng Anh của cô ấy) là cụm danh từ

=> loại B, C

Tạm dịch: Mặc dù kém tiếng Anh nhưng cô ấy đã thành công trong việc

bày tỏ suy nghĩ của mình với người phỏng vấn. 

Đáp án cần chọn A


Câu 4:

She never wants to become his wife. I'm sure she will _______ him _______ if he asks her to marry him. 

Xem đáp án

Giải thích: 

A. turn sb down: từ chối đề nghị của ai đó

B. give sb up: từ bỏ mối quan hệ với ai đó

C. put sb down: chỉ trích ai đó

D. put sb up: cho ai đó ở nhờ

Tạm dịch: Cô ấy không bao giờ muốn trở thành vợ của anh ta.

Tôi chắc rằng cô ấy sẽ từ chối nếu anh ta cầu hôn cô ấy. 

Đáp án cần chọn A. 


Câu 5:

Since the beginning of April, Sam Son Flower Festival has attracted thousands of _______ to the beach. 

Xem đáp án

Giải thích:

A. customers (n): khách hàng

B. visitors (n): người tham quan, du khách

C. clients (n): khách hàng

D. guests (n): khách (đến chơi nhà, đến dự sự kiện)

Tạm dịch: Từ đầu tháng 4, Lễ hội hoa ban Sầm Sơn

đã thu hút hàng nghìn lượt du khách đến bãi biển.

Đáp án cần chọn B. 


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Huỳnh Ngọc Tuấn
08:17 - 19/05/2022

Câu này đáp án sai. Giải thích câu khác đáp án lại câu khác