(2023) Đề thi thử Sinh học Liên trường THPT Ninh Bình (Lần 2) có đáp án

  • 631 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 2 loại kiểu gen?

Xem đáp án

Viết sơ đồ lai.

Cách giải:

A: Aa × Aa → 1AA:2Aa:1aa → 3KG.

B: aa × aa → aa → 1KG.

C: AA × Aa → 1AA:1Aa → 2 KG.

D: AA × aa→ Aa → 1KG.

Chọn C.


Câu 2:

Trong một quần thể của một loài ngẫu phối, tỷ lệ giao tử mang gen đột biến là 10%. Theo lý thuyết tỷ lệ hợp tử mang gen đột biến là

Xem đáp án

Tỉ lệ hợp tử đột biến = 1 – tỉ lệ hợp tử bình thường.

Cách giải:

Tỉ lệ giao tử đột biến là 10% → có 90% giao tử bình thường. → Tỉ lệ hợp tử mang gen đột biến: 1-0,92=19%.

Chọn D.


Câu 3:

Ở tế bào nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất?

Xem đáp án

Ở tế bào nhân thực:

+ Nhân đôi ADN, phiên mã diễn ra trong nhân.

+ Dịch mã diễn ra trong tế bào chất.

Cách giải:

Ở tế bào nhân thực, quá trình dịch mã chỉ diễn ra ở tế bào chất.

Chọn B.


Câu 4:

Trong hệ sinh thái, tất cả các dạng năng lượng sau khi đi qua chuỗi thức ăn đều được

Xem đáp án

Dòng năng lượng trong HST: Năng lượng được truyền theo một chiều từ mặt trời → SVSX→ SVTT bậc 1 → SVTT bậc 2 → SVTT bậc 3 và cuối cùng trở về dạng nhiệt.

Cách giải:

Trong hệ sinh thái, tất cả các dạng năng lượng sau khi đi qua chuỗi thức ăn đều được trở lại môi trường ở dạng ban đầu.

Chọn D.10


Câu 5:

Khi nói về hoá thạch, phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Hóa thạch là di tích của sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ Trái Đất.

Tuổi của hóa thạch có thể xác xác định nhờ phân tích các đồng vị phóng xạ có trong hoá thạch.

Hóa thạch là bằng chứng trực tiếp.

Cách giải:

Phát biểu sai về hóa thạch là C, vì hóa thạch là bằng chứng trực tiếp.

Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận