(2023) Đề thi thử Sinh học Sở giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh có đáp án

  • 393 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Giống dâu tằm tam bội (3n) là thành tựu của phương pháp nào sau đây?

Xem đáp án

 

Thành tựu

Chọn lọc nguồn biến dị tổ hợp

Chọn lọc, lai tạo các giồng lúa, cây trồng, vật nuôi.

Tạo giống có ưu thế lai cao

Gây đột biến

Dâu tằm tam bội, tứ bội, dưa hấu không hạt,..

Tạo ra giống lúa, đậu tương, các chủng VSV có đặc điểm quý.

Công nghệ tế bào

Lai sinh dưỡng: Cây pomato

Nhân nhanh các giống cây trồng.

Nhân bản vô tính: Cừu Đôly

Cấy truyền phôi: Tạo ra nhiều con vật có kiểu gen giống nhau

Công nghệ gen

Tạo cừu sản xuất sữa có protein của người

Chuột nhắt mang gen chuột cống, cây bông mang hoạt gen gen chống sâu bệnh, giống lúa gạo vàng,..cà chua chín muộn

Vi khuẩn sản xuất hooc môn của người,...

 

Cách giải:

Giống dâu tằm tam bội (3n) là thành tựu của phương pháp gây đột biến nhân tạo.

Chọn D.


Câu 2:

Thể song nhị bội thuộc dạng đột biến nào sau đây?

Xem đáp án

Thể song nhị bội là thể đột biến chứa bộ NST của 2 loài khác nhau.

Cách giải:

Thể song nhị bội thuộc dạng đột biến dị đa bội.

Chọn C.


Câu 3:

Nhóm nhân tố nào sau đây là nhân tố sinh thái hữu sinh?

Xem đáp án

Nhân tố sinh thái

Vô sinh: Ánh sáng nhiệt độ, độ ẩm...

Hữu sinh: Sinh vật, các mối quan hệ.

Cách giải:

Vật ăn thịt, vật kí sinh là nhân tố sinh thái hữu sinh.

Chọn D.


Câu 4:

Trong quá trình dịch mã, thành phần nào sau đây đóng vai trò làm khuôn tổng hợp chuỗi pôlipeptit?

Xem đáp án

Phân loại: Có 3 loại ARN

+ mARN – ARN thông tin, làm khuôn cho quá trình dịch mã.

+ tARN – ARN vận chuyển: mang bộ ba đối mã vận chuyển axit amin tới riboxom để tổng hợp chuỗi polipeptit.

+ rARN – ARN riboxom: Kết hợp với prôtêin để tạo nên ribôxôm.

Riboxom thực hiện dịch mã để tổng hợp protein.

Cách giải:

mARN đóng vai trò làm khuôn tổng hợp chuỗi pôlipeptit.

Chọn D.


Câu 5:

Cá rô phi nuôi ở Việt Nam có giới hạn sinh thái về nhiệt độ từ 5,6°C đến 42°C. Nhiệt độ 5,6°C gọi là

Xem đáp án

Giới hạn sinh thái: Là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.

Bao gồm

Khoảng chống chịu: Gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật.

Khoảng thuận lợi: Sinh vật sống tốt nhất. Khoảng thuận lợi nằm vùng giữa của giới hạn sinh thái.

VD:

Cá rô phi nuôi ở Việt Nam có giới hạn sinh thái về nhiệt độ từ 5,6°C đến 42°C. Nhiệt độ 5,6°C gọi là 	A. Giới hạn trên. 	B. Khoảng thuận lợi. 	C. Giới hạn dưới. 	D. Khoảng chống chịu. (ảnh 1)

 

Cách giải:

Cá rô phi nuôi ở Việt Nam có giới hạn sinh thái về nhiệt độ từ 5,6°C đến 42°C. Nhiệt độ 5,6°C gọi là giới hạn dưới.

Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận