(2023) Đề thi thử Sinh học theo đề minh học của Bộ giáo dục (Đề 4) có đáp án

  • 401 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Những nguyên tố đa lượng là:

Xem đáp án

Đáp án A

Khi hỏi về nguyên tố đa lượng, thông thường chỉ hỏi các nguyên tố: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.


Câu 2:

Sơ đồ sau mô tả vòng tuần hoàn của 1 loài động vật …. và cấu trúc x là:

Sơ đồ sau mô tả vòng tuần hoàn của 1 loài động vật …. và cấu trúc x là…:   A. …hở,. xoang cơ thể. 	B. …nhỏ…phế nang phổi. C. …kín…xoang cơ thể. 	D. …kín…phế nang phổi. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án A

Ta thấy máu đổ vào khoang cơ thể, đây là hệ tuần hoàn hở, (x) là xoang cơ thể


Câu 3:

Loại axit nucleic nào không có liên kết hiđro trong phân tử?

Xem đáp án

Đáp án B

mARN do chỉ có một mạch và cấu tạo mạch thẳng nên không có liên kết hiđro trong phân tử.


Câu 4:

Tác nhân hóa học như 5-Brom uraxin là đồng đẳng của timin gây ra đột biến

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Sự thông khí ở phổi được thực hiện chủ yếu nhờ sự nâng hạ của thềm miệng của động vật nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Sự thông khí ở phổi của lưỡng cư nhờ sự nâng lên và hạ xuống của thềm miệng


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận