(2023) Đề thi thử Sinh học theo đề minh học của Bộ giáo dục (Đề 6) có đáp án

  • 475 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ở thực vật trên cạn, loại tế bào nào sau đây chuyên hóa làm nhiệm vụ hấp thu nước và khoáng?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Ở thú, kí hiệu cặp NST xác định giới tính nào sau đây là chính xác?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Điểm giống nhau trong thí nghiệm của 2 nhà khoa học Menden và Mocgan khi phát hiện quy luật di truyền phân li và liên kết gen là

Xem đáp án

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận