(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Chuyên Hoàng Thụ, Hòa Bình (Lần 1) có đáp án

  • 3171 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Photpho được rễ cây hấp thụ ở dạng

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Nhóm động vật nào sau đây có cơ quan tiêu hóa dạng túi?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Nhân tố tiến hóa nào sau đây tạo ra nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Nghiên cứu một quần thể thực vật, người ta đếm được 2530 cây. Số liệu trên cho ta biết được đặc trưng nào của quần thể?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

3 tuần trước

nguyen bang tuyen

Bình luận


Bình luận

Toản Nguyễn Quốc
22:24 - 08/04/2023

Đề khá dễ toàn kiến thức cơ nhận biết phù hợp cho học sinh TRUNG BÌNH

Loli Múa Quạt
10:17 - 21/06/2024

Đề đáp án sai vài câu ạ