(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Hoàng Diệu Nguyễn Hiền - Phạm Phú Thứ Lương Thế Vinh (Lần 1) có đáp án

  • 2474 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 0 phút

Câu 1:

Trong chọn giống, để tạo ra dòng thuần người ta tiến hành phương pháp nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

 

Lai khác dòng

Lai khác thứ

Lai khác loài

Lai cùng dòng

Lai xa

Cách thức

Lai 2 dòng có kiểu gen khác nhau.

 

Tổ hợp 2 hay một số giống có kiểu gen khác nhau để tạo giống mới.

Con lai khác loài được lai tạo thông qua sự giao phối giữa hai cá thể khác loại, thông thường là hai loài trong cùng 1 chi.

Cho các cá thể đem lai tự thụ hoặc giao phối cận huyết.

 

Là sự tổ hợp vật chất di truyền của 2 loài khác xa nhau.

Thường kết hợp với đa bội hóa.

 

Vai trò

Tạo ưu thế lai

 

Tạo ưu thế lai

Thông thường tạo ra con lại bất thụ.

Tạo dòng thuần.

 

Tạo loài mới.

 

Ví dụ

Ngô lai F1 năng suất cao hơn 20-30% so với giống hiện có.

Lúa DT17 tạo ra từ tổ hợp lai giữa giống DT10 (năng suất cao) với OM80 (chất. lượng cao) có năng suất và chất lượng cao.

Con ngựa lai con lừa sinh ra con la.

 

Cho Hà Lan tự thụ phấn tạo dòng thuần.

 

 

Cây pomato (cây lai giữa tomato cà chua và potato khoai tây)

 

Cách giải:

Từ bảng trên, để tạo được dòng thuần thì phải dùng phương pháp tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết.

Chọn B.


Câu 2:

Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản và sợi nhiễm sắc có thể có đường kính lần lượt là:

Xem đáp án

Phương pháp:

Kiến thức cần nhớ về cấu trúc nhiễm sắc thể:

Mức xoắn

1

2

3

4

5

Tên gọi

DNA mạch kép

Sợi cơ bản

Sợi nhiễm sắc

Vùng xếp cuộn

Cromatit

Đường kính

2nm

11nm

30nm

300nm

700nm

Cách giải:

Nhìn vào phương pháp, sợi cơ bản và sợi nhiễm sắc có đường kính lần lượt là 11nm và 30nm.

Chọn C.


Câu 3:

Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là gì?

Xem đáp án

Phương pháp:

Ưu thế lai là hiện tượng con lai mang những tính trạng vượt trội của bố và mẹ.

Cách giải:

Như vậy, hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là ưu thế lai.

Chọn D.


Câu 4:

Lưỡng cư sống được ở nước cạn là vì:

Xem đáp án

Phương pháp:

Lưỡng cư là lớp sinh vật đầu tiên sống được trên môi trường cạn nhưng không hoàn toàn nên có một số đặc điểm thích nghi như sau:

+ Da ẩm, có thể hô hấp qua cả da và phổi.

+ Bộ xương xốp và đa số là sụn, nhẹ, dễ di chuyển trên mặt đất.

+ Chân có màng bơi, nối liền xương đuồi và xương chậu vào cùng 1 khớp nên ếch có thể nhảy trên mặt đất.

+ ......

Cách giải:

Ý A, sai. Vì nếu chỉ dùng phổi, lưỡng cư không thể tối ưu hô hấp trong môi trường nước.

Ý B, sai. Vì đề bài đang hỏi đặc điểm thích nghi của lưỡng cư với môi trường.

Ý C, đúng.

Ý D, sai. Vì da lưỡng cư luôn ẩm.

Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận