(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Sở giáo dục và đào tạo Hải Phòng có đáp án

  • 384 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mối quan hệ nào sau đây không thuộc nhóm quan hệ hỗ trợ?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh?

Xem đáp án

chọn đáp án D


Câu 5:

Trong quần xã sinh vật, chuỗi và lưới thức ăn biểu thị mối quan hệ

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận