(2023) Đề thi thử sinh học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 4) có đáp án

  • 753 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Ở tế bào lá của thực vật, bào quan nào thực hiện quá trình quang hợp?

Xem đáp án
Phương pháp:
Quá trình quang hợp được thực hiện ở bào quan có chứa chất diệp lục.
Trong lục lạp có nhiều diệp lục.
Cách giải:
Ở tế bào lá của thực vật, lục lạp thực hiện quá trình quang hợp.
Chọn D

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận