(2023) Đề thi thử sinh học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 8) có đáp án

  • 596 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Quần thể nào dưới đây có thành phần kiểu gen cân bằng di truyền?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Lực đóng vai trò chính trong quá trình vận chuyển nước ở thân là

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận