(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Thái Phiên, Hải Phòng có đáp án

  • 565 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Côđon nào sau đây mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Điều không đúng về nhiễm sắc thể giới tính ở người là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Điều nào sau đây không phải là nguyên nhân khiến cho quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong khi kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu?

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận