Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh học (Đề 17)

  • 195 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tiến hành các thí nghiệm lai trên cây đại mạch cho thấy:

Phép lai 1: P1 ♀ xanh lục × ♂ lục nhạt → F1 100% xanh lục.

Phép lai 2: P2 ♀ lục nhạt × ♂ xanh lục → F1 100% lục nhạt.

Nhận định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Nguyên nhân chính dẫn đến sự khác biệt về thành phần loài sinh vật giữa các đại địa chất là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Trong hệ sinh thái, sinh vật vào sau đây là sinh vật phân giải?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Giải thích nào sau đây là đúng để lí giải cho việc các nhà khoa học thường sử dụng các cơ quan thoái hóa để chứng minh nguồn gốc các loài?

Xem đáp án

Đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận