Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh học (Đề 2)

  • 724 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Quá trình nào sau đây tạo ra động lực đầu trên của dòng mạch gỗ?

Xem đáp án

Phương pháp:

Động lực của quá trình vận chuyển nước ở thân là:

+ Lực đẩy của rễ

+ Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch

+ Lực hút do thoát hơi nước (vai trò chính)

Cách giải:

Quá trình thoát hơi nước ở lá tạo ra động lực đầu trên của dòng mạch gỗ.

Chọn D.


Câu 2:

Một trong những bằng chứng về sinh học phân tử chứng minh rằng tất cả các loài sinh vật đều có chung nguồn gốc là

Xem đáp án

Phương pháp:

Một trong những bằng chứng về sinh học phân tử chứng minh  (ảnh 1)

Cách giải:

A: Bằng chứng phôi sinh học.

B: Bằng chứng địa lí sinh học.

C: Bằng chứng sinh học phân tử.

D: Bằng chứng giải phẫu so sánh.

Chọn C.


Câu 3:

Hình vẽ sau mô tả dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào?

Hình vẽ sau mô tả dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào (ảnh 1)

Xem đáp án

Phương pháp:

So sánh trình tự gen trên NST trước và sau đột biến.

Cách giải:

Ta thấy trình tự gen bị thay đổi, đoạn gen BCD → DCB → đột biến đảo đoạn NST.

Chọn D.


Câu 4:

Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T thì số liên kết hiđrô sẽ

Xem đáp án

Phương pháp:

A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro.

G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro.

Cách giải:

Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T thì số liên kết hyđrô sẽ giảm 1.

Chọn A.


Câu 5:

Cừu Đôly được tạo ra là thành tựu của

Xem đáp án

Phương pháp:

Phương pháp

Thành tựu

Chọn lọc nguồn biến dị tổ hợp

Chọn lọc, lai tạo các giồng lúa, cây trồng, vật nuôi.

Tạo giống có ưu thế lai cao

Gây đột biến

Dâu tằm tam bội, tứ bội, dưa hấu không hạt,..

Tạo ra giống lúa, đậu tương, các chủng VSV có đặc điểm quý.

Công nghệ tế bào

Lai sinh dưỡng: Cây pomato

Nhân nhanh các giống cây trồng.

Nhân bản vô tính: Cừu Đôly

Cấy truyền phôi: Tạo ra nhiều con vật có kiểu gen giống nhau

Công nghệ gen

Tạo cừu sản xuất sữa có protein của người

Chuột nhắt mang gen chuột cống, cây bông mang hoạt gen gen chống sâu bệnh, giống lúa gạo vàng,..cà chua chín muộn

Vi khuẩn sản xuất hooc môn của người,...

 

Cách giải:

Cừu Đôly được tạo ra là thành tựu của công nghệ tế bào (nhân bản vô tính).

Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận