(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng (Lần 1) có đáp án

  • 2880 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Động vật nào sau đây có hình thức tiêu hóa nội bào?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Đặc điểm giúp vi khuẩn được lựa chọn làm tế bào nhận trong kĩ thuật chuyển gen là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng về quá trình nhân đôi ADN?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Tần số tương đối của một alen được tính bằng tỉ lệ phần trăm

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

3 tuần trước

nguyen bang tuyen

Bình luận


Bình luận