(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa có đáp án

  • 518 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn có đặc điểm?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hô hấp ở thực vật?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận