(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Sở Hòa Bình có đáp án

  • 669 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Quá trình nào sau đây tạo ra động lực đầu trên của dòng mạch gỗ?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Một trong những bằng chứng về sinh học phân tử chứng minh rằng tất cả các loài sinh vật đều có chung nguồn gốc là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Hình vẽ sau mô tả dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào?

Hình vẽ sau mô tả dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào?   	A. Lặp đoạn. 	B. Mất đoạn.	C. Chuyển đoạn. 	D. Đảo đoạn.  (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Cừu Đôly được tạo ra là thành tựu của

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận