(2023) Đề thi thử sinh học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 11) có đáp án

  • 606 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khi lá cây cà chua có màu vàng nhạt, người ta nên bón loại phân nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B

Khi lá cây cà chua có màu vàng nhạt, người ta nên bón Magiê, nitơ và sắt vì chúng là thành phần cấu tạo nên phân tử diệp lục.

Câu 2:

Trong cấu tạo dạ dày của trâu, dạ múi khế là dạ dày chính thức vì là nơi

Xem đáp án

Chọn C

Trong cấu tạo dạ dày của trâu, dạ múi khế là dạ dày chính thức vì là nơi tiết HCl và pepsin tiêu hoá protein từ thức ăn và vi sinh vật.

Câu 3:

Cấu tạo của phân tử nào sau đây không có liên kết hidro?

Xem đáp án

Chọn B.

mARN có cấu trúc mạch thẳng nên không có liên kết hidro.


Câu 4:

Hai nhà khoa học nào sau đây đã phát hiện ra cơ chế điều hoà qua opêron ở vi khuẩn đường ruột E. coli?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Trong quá trình nhân đôi ADN, một đơn vị tái bản có số mạch mới được tổng hợp liên tục là

Xem đáp án
Chọn B.
Trong quá trình nhân đôi ADN, một đơn vị tái bản có số mạch mới được tổng hợp liên tục là 2 mạch tương ứng với hai chạc chữ Y.

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận