(2023) Đề thi thử sinh học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 12) có đáp án

  • 486 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cơ thể có kiểu gen thuần chủng là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nối các đoạn Ôkazaki là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Theo mô hình operon Lac, prôtêin ức chế liên kết với

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen đang ở trạng thái cân bằng di truyền là

Xem đáp án

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận