(2023) Đề thi thử Sinh học Trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc có đáp án

  • 437 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong một khu vườn trồng cỏ có diện tích 20m2, quần thể của loài X có mật độ 2 cá thể/1m2. Kích thước của quần thể X này là:

Xem đáp án

Phương pháp:

Kích thước quần thể sinh vật là số lượng cá thể phân bố trong khoảng không gian của quần thể.

Cách giải:

Kích thước quần thể X là: 2 \( \times \) 20 = 40 (cá thể)

Chọn D.


Câu 2:

Ở người, bệnh động kinh do đột biến điểm ở một gen nằm trong ti thể gây ra. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm di truyền của bệnh này?

Xem đáp án

Phương pháp:

Các tính trạng được quy định bởi gen nằm trong ti thể sẽ di truyền theo dòng mẹ.

Cách giải:

Đặc điểm di truyền của bệnh động kinh là: Nếu mẹ bị bệnh, bố không bị bệnh thì các con của họ đều bị bệnh.

Chọn A.


Câu 3:

Loài động vật nào sau đây trong hệ tuần hoàn có mao mạch?

Xem đáp án

Phương pháp:

Mao mạch chỉ có ở hệ tuần hoàn kín, không có ở hệ tuần hoàn hở.

Cách giải:

Động vật trong hệ tuần hoàn có mao mạch là cá chép.

Chọn B.


Câu 4:

Quan hệ chặt chẽ giữa hai hay nhiều loài mà tất cả các loài tham gia đều có lợi là mối quan hệ

Xem đáp án

Phương pháp:

Vận dụng kiến thức về mối quan hệ của các cá thể trong quần xã sinh vật.

Cách giải:

Quan hệ chặt chẽ giữa hai hay nhiều loài mà tất cả các loài tham gia đều có lợi là mối quan hệ cộng sinh.

Chọn C.


Câu 5:

Để góp phần làm giảm hiệu ứng nhà kính, cần hạn chế sự gia tăng loại khí nào sau đây trong khí quyển?

Xem đáp án

Phương pháp:

Vận dụng kiến thức về hiệu ứng nhà kính.

Cách giải:

Để góp phần làm giảm hiệu ứng nhà kính, cần hạn chế sự gia tăng loại khí cacbonic trong khí quyển.

Chọn D.

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận