(2023) Đề thi thử Sinh THPT theo đề minh họa của Bộ Giáo dục có đáp án (Đề 34)

  • 328 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ở cây hoa phấn (Mirabilis jalapa), gen quy định màu lá nằm trong tế bào chất. Lấy hạt phấn của cây lá đốm thụ phấn cho cây lá xanh. Theo lí thuyết, đời con có tỉ lệ kiểu hình là

Xem đáp án
Đáp án A
Lấy hạt phấn của cây lá đốm thụ phấn cho cây lá xanh (♀) Đời con: 100% lá xanh.


Câu 2:

Trong phân tử mARN không có loại đơn phân nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Trong phân tử ARN không có loại đơn phân Timin.


Câu 3:

Quần xã sinh vật ở vùng nào sau đây thường đa dạng nhất?

Xem đáp án

Đáp án B

Quần xã sinh vật ở vùng nhiệt đới thường đa dạng nhất.

VD: Rừng mưa nhiệt đới.


Câu 4:

Menden phát hiện ra các quy luật di truyền khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Đối tượng nghiên cứu của Menđen là đậu Hà Lan.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận