(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Sinh học có đáp án (Đề 1)

  • 1366 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mối quan hệ nào sau đây không thuộc nhóm quan hệ đối kháng?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Khi nói về đột biến lặp đoạn NST, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Trong quá trình dịch mã, anticôđon nào sau đây khớp bổ sung với côđon 5’AUG3’?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây Sai?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 tháng trước

Nguyễn Hương Giang

Q

3 tuần trước

Quân Lê

Bình luận


Bình luận

Hiếu Lê Văn
16:06 - 20/06/2024

Câu 34 đáp án?