(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Sinh học có đáp án (Đề 3)

  • 544 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tuổi sinh lí là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Tuổi sinh lí là thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể.


Câu 2:

Mạch thứ nhất của gen có tỷ lệ A+GT+X=0,4. Tỷ lệ này ở mạch còn lại là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Mạch thứ nhất của gen có tỷ lệ A+GT+X=0,4 → Mạch thứ 2: tỷ lệ này = 1:0,4 = 2,5


Câu 3:

Nơi ở là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Nơi ở là nơi cư trú của sinh vật


Câu 4:

Vi khuẩn cố định đạm sống trong nốt sần cây họ Đậu là biểu hiện của mối quan hệ:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Đây là mối quan hệ cộng sinh, cả hai loài đều có lợi và mối quan hệ này là bắt buộc


Câu 5:

Trên một phân tử mARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

5’…XXXAAUGGGGXAGGGUUUUUXUUAAAAUGA... 3’

Nếu phân tử mARN nói trên tiến hành quá trình dịch mã thì số aa mã hóa và số bộ ba đối mã được tARN mang đến khớp ribôxôm lần lượt là :

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Bộ ba mở đầu là AUG, bộ ba kết thúc là UAA

5’ . XXXA AUG GGG XAG GGU UUU UXU UAA AAUGA. .3’

Số axit amin là 6; số bộ ba đối mã là 6 (mã kết thúc không mã hoá axit amin)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

3 tuần trước

Quyên Kim

Bình luận


Bình luận