(2023) Đề thi thử Sinh học Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hóa (Lần 1) có đáp án

  • 686 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Động vật nào sau đây hô hấp bằng phổi?

Xem đáp án

Hình thức hô hấp ở động vật.

+ Qua bề mặt cơ thể: ruột khoang, giun tròn, giun dẹp, lưỡng cư.

+ Bằng ống khí: Côn trùng.

Ống khí phân nhánh và tiếp xúc trực tiếp với tế bào để đưa khí đến tế bào

+ Bằng mang: Trai, ốc, tôm, cua, cá.

+ Bằng phổi: Lưỡng cư, Bò sát, chim, thú.

Cách giải:

Cá voi thuộc lớp Thú, hô hấp bằng phổi.

Chọn D.


Câu 2:

Tập hợp nào sau đây được gọi là quần thể sinh vật?

Xem đáp án

Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.

Cách giải:

Những con tê giác một sừng sống trong Vườn Quốc gia Cát Tiên được coi là quần thể sinh vật.

Tập hợp A,D gồm nhiều loài sinh vật.

Tập hợp B thì không có khả năng sinh sản.

Chọn C.


Câu 3:

Ở thực vật, bào quan nào sau đây thực hiện quá trình quang hợp?

Xem đáp án

Lá là cơ quan quang hợp, lục lạp là bào quan thực hiện.

Cách giải:

Ở thực vật, lục lạp thực hiện quá trình quang hợp.

Chọn D.


Câu 4:

Môi trường sống của các sinh vật kí sinh là

Xem đáp án

Môi trường sống của sinh vật: Đất, nước, không khí, sinh vật.

Cách giải:

Môi trường sống của các sinh vật kí sinh là môi trường sinh vật.

Chọn D.10


Câu 5:

Loại nuclêôtit nào sau đây không tham gia cấu tạo nên ADN?

Xem đáp án

ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các nucleotit A,T,G,X.

Cách giải:

Uraxin không tham gia cấu tạo nên ADN.

Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận