(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Chuyên Hạ Long, Quãng Ninh có đáp án

  • 456 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Khi nói về hô hấp của động vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Hai mạch đơn của một phân tử ADN liên kết với nhau bằng liên kết

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Hình vẽ dưới đây mô tả cơ chế phát sinh một dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về dạng đột biến đó?

                          

Hình vẽ dưới đây mô tả cơ chế phát sinh một dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về dạng đột biến đó?                             (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận