(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa có đáp án

  • 322 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong cơ thể thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng nào sau đây là thành phần cấu tạo của prôtêin?

Xem đáp án

Phương pháp:

Thành phần tham gia vào cấu trúc của protein gồm N, P, H, O, S.

Cách giải:

Dựa vào phương pháp.

Chọn B.


Câu 2:

Sắc tố quang hợp nào tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH?

Xem đáp án

Phương pháp:

Phức hệ trung tâm phản ứng của PSI là cặp diệp lục a ở trung tâm, tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng chứa trong các liên kết hóa học.

Cách giải:

Dựa vào phương pháp

Chọn A.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về hô hấp hiếu khí ở thực vật?

Xem đáp án

Phương pháp:

Xem xét từng ý 1.

Cách giải:

Ý A, B, D đúng. Đây là điều kiện diễn ra và sản phẩm của hô hấp hiếu khí.

Ý C sai. Phân tử Oxy chỉ tham gia vào chuỗi chuyền e của quá trình hô hấp.

Chọn C.


Câu 4:

Quan sát hình dưới đây về mối quan hệ giữa cường độ quang hợp của thực vật C3, C4 với cường độ ánh sáng và nhiệt độ.

Quan sát hình dưới đây về mối quan hệ giữa cường độ quang hợp của thực vật C3, C4 với cường độ ánh sáng và nhiệt độ. (ảnh 1)

Kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Phương pháp:

Xem xét từng ý hỏi.

Cách giải:

Ý A, Đúng. Cường độ hô hấp của thực vật C3 luôn thấp hơn C4.

Ý B, Sai. Đồ thị IV có cường độ quang hợp thấp hơn, đây là đồ thị của thực vật C4.

Y C, Sai. Đồ thị II của thực vật C3

Ý D, sai. Đồ thị I, III thể hiện cường độ quang hợp của thực vật C4.

Chọn A

Câu 5:

Côn trùng có hình thức hô hấp:

Xem đáp án

Phương pháp:

Hình thức tiến hóa của hệ hô hấp:

Chưa có cơ quan hô hấp

Côn trùng

Lớp cá + giáp xác

Lưỡng cư

Bò sát trở lên

Hô hấp qua da

Hô hấp qua mang

Hô hấp qua mang

Hô hấp qua phổi và qua da

Hô hấp bằng phổi

Tuy nhiên, vẫn có 1 vài ngoại lệ.

Cách giải:

Dựa vào phương pháp

Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận