(2023) Đề thi thử Sinh học THPT TX Quảng Trị, Quảng Trị có đáp án

  • 367 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Sự nhân đôi của ADN xảy ra ở những bộ phận nào trong tế bào nhân thực?

Xem đáp án

Trong tế bào nhân thực ADN có ở

+ trong nhân tế bào.

+ trong tế bào chất: ti thể, lạp thể.

Cách giải:

Trong tế bào nhân thực, sự nhân đôi của ADN xảy ra ở ti thể, nhân, lục lạp.

Chọn A.


Câu 2:

Nhìn chung, trong các hệ sinh thái, khi chuyể từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề thì hiệu suất sử dụng năng lượng của bậc dinh dưỡng sau chỉ được khoảng

Xem đáp án

Qua mỗi bậc dinh dưỡng, năng lượng bị thất thoát tới 90%, chỉ khoảng 10% năng lượng được truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn.

Cách giải:

Nhìn chung, trong các hệ sinh thái, khi chuyể từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề thì hiệu suất sử dụng năng lượng của bậc dinh dưỡng sau chỉ được khoảng 10%.

Chọn C.


Câu 3:

Chuyển gen tổng hợp insulin của người vào vi khuẩn, tế bào vi khuẩn tổng hợp được insulin là vì mã di truyền có

Xem đáp án

Mã di truyền

+ Là mã bộ ba

Có 64 bộ ba, 61 bộ ba mã hóa a.a

1 bộ ba mở đầu, 3 bộ ba kết thúc

+ Liên tục: Đọc liên tục, từ một điểm xác định trên mARN và không gối lên nhau

+ Tính phổ biến: Tất cả các loài đều có bộ mã di truyền giống nhau trừ một vài ngoại lệ

+ Tính đặc hiệu: Một bộ ba mã hóa cho 1 axit amin

+ Tính thoái hóa: Nhiều bộ ba cùng mã hóa cho 1 axit amin.

Cách giải:

Chuyển gen tổng hợp insulin của người vào vi khuẩn, tế bào vi khuẩn tổng hợp được insulin là vì mã di truyền có tính phổ biến.

Chọn B.11


Câu 4:

Mức độ đa dạng của quần xã biểu thị đầy đủ là

Xem đáp án

Mức độ đa dạng của quần xã biểu thị đầy đủ là sự biến động, ổn định hay suy thoái của quần xã.

Chọn C.


Câu 5:

Mối quan hệ quan trọng nhất đảm bảo tính gắn bó trong quần xã sinh vật là mối quan hệ

Xem đáp án

Các mối quan hệ trong quần xã:

Hỗ trợ

(Không có loài nào bị hại)

Đối kháng

(Có ít nhất 1 loài bị hại)

Cộng sinh

Hợp tác

Hội sinh

Cạnh tranh

Kí sinh

Ức chế cảm nhiễm

Sinh vật ăn sinh vật

+ +

+ +

+ 0

- -

+ -

0 -

+ -

Chặt chẽ

 

 

 

 

 

 

(+): Được lợi; (-) bị hại

Cách giải:

Mối quan hệ quan trọng nhất đảm bảo tính gắn bó trong quần xã sinh vật là mối quan hệ cộng sinh.

Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận