(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Vĩnh Linh, Quảng Trị có đáp án

  • 374 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Người ta đã dùng một loại thuốc xịt muỗi mới để diệt muỗi trong một thời gian dài, lần xịt đầu tiên đã diệt được hầu hết các con muỗi nhưng những lần xịt sau đó thì quần thể muỗi ngày càng tăng dần kích thước. Giải thích nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một hướng xác định.

Cách giải:

Thuốc diệt muỗi chính là nhân tố chọn lọc, những cá thể có thể kháng lại thuốc sẽ sinh sản để tạo ra đời con làm tăng tần số alen kháng thuốc vốn đã xuất hiện từ trước trong quần thể muỗi.

Chọn B.


Câu 2:

Hệ tuần hoàn hở có máu chảy trong động mạch dưới áp lực

Xem đáp án

 

Hệ tuần hoàn hở

Hệ tuần hoàn kín

Đại diện

Thân mềm, chân khớp

ĐVCXS và 1 số ĐVKXS (mực ống, giun đốt,…)

Cấu tạo

Không có mao mạch

Có mao mạch

Đặc điểm

Máu có giai đoạn đi ra ngoài mạch, vào khoang cơ thể, tiếp xúc và trao đổi trực tiếp với tế bào.

Máu chảy hoàn toàn trong mạch vòng hoặc 2 vòng.

Vận tốc, áp lực máu

Máu chảy trong mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm

Máu chảy với tốc độ nhanh, áp lực bình (hệ tuần hoàn đơn) hoặc cao (hệ tuần hoàn kép)

Cách giải:

Hệ tuần hoàn hở có máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ chậm.

Chọn A.


Câu 3:

Người ta thường sử dụng phương pháp nào sau đây để phát hiện ra hội chứng Đao ở người trong giai đoạn phôi sớm:

Xem đáp án

Hội chứng Đao do có 3 NST số 21, có thể phát hiện bằng việc phân tích bộ NST.

Cách giải:

Người ta thường sử dụng phương pháp để phát hiện ra hội chứng Đao ở người trong giai đoạn phôi sớm: Chọc dò dịch ối, lấy tế bào phôi và phân tích các cặp nhiễm sắc thể thường.

Chọn A.10


Câu 4:

Khi nói về sự di chuyển của khí O2 và khí CO2 diễn ra ở các mô của các cơ quan, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Trao đổi khí ở mô, cơ quan: O2 từ máu đi vào tế bào, CO2 từ tế bào đi vào máu.

Cách giải:

Trao đổi khí ở mô, cơ quan: O2 từ máu đi vào tế bào, CO2 từ tế bào đi vào máu.

Chọn A.


Câu 5:

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n, hợp tử mang bộ nhiễm sắc thể (2n + 1) có thể phát triển thành thể đột biến nào sau đây?

Xem đáp án

Lệch bội: Thay đổi số lượng NST ở 1 hoặc 1 số cặp NST.

2n – 1: Thể một.             2n + 1: Thể ba.

3n : Thể tam bội.             4n: Thể tứ bội.

Cách giải:                       

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n, hợp tử mang bộ nhiễm sắc thể (2n + 1) có thể phát triển thành thể đột biến thể ba.

Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận