(2023) Đề thi thử Sinh học THPT Yên Thế, Bắc Giang (Lần 1) có đáp án

  • 15931 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Thành phần nào sau đây không nằm trong Operon Lac ở E.Coli?

Xem đáp án

Quan sát cấu trúc Operon Lac ở E.Coli

Thành phần nào sau đây không nằm trong Operon Lac ở E.Coli?  (ảnh 1)

Cách giải: 

Gen điều hòa không nằm trong cấu trúc của Operon Lac ở E.Coli. 

Chọn D. 


Câu 2:

Theo lí thuyết, quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra 1 loại giao tử?

Xem đáp án

Phương pháp: 

Cơ thể mang kiểu gen đồng hợp khi giảm phân chỉ cho 1 loại giao tử. 

Cách giải: 

Cơ thể mang kiểu gen đồng hợp về tất cả các cặp alen sẽ chỉ cho 1 loại giao tử trong quá trình giảm phân - aaBB 


Câu 3:

Ở nhóm động vật nào sau đây, giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX và giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY? 

Xem đáp án

Phương pháp: 

Một số loại chim và con trùng có cặp NST giới tính giới đực XX và giới cái XY. 

Cách giải: 

Nhóm động vật có giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX và giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XY là: Gà, bồ câu, bướm. 

Chọn B. 


Câu 4:

Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN?

Xem đáp án

Phương pháp:

- ADN có đơn phân là nucleotide: A, T, G, X. 

- ARN có đơn phân là ribonucleotide: A, U, G, X. 

Cách giải: 

Nuclêôtit loại U không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN 

Chọn A. 


Câu 5:

Cho biết các alen trội là trội hoàn toàn và thể tứ bội chỉ cho giao tử 2n hữu thụ. Phép lai sau đây cho tỉ lệ kiểu hình ở F1 là 11:1. 

Xem đáp án

Phương pháp: 

F1 phân li theo tỷ lệ 11:1 → Bố mẹ cho 12 tổ hợp. 

Cách giải: 

Xét tỷ lệ giao tử bố mẹ.

Cho biết các alen trội là trội hoàn toàn và thể tứ bội chỉ cho giao tử 2n hữu thụ. Phép lai sau đây cho tỉ lệ kiểu hình ở F1 là 11:1.  (ảnh 1)

Chọn C. 


Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

60%

40%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyen Hong Quan

n

1 năm trước

nguyen ha thien an

T

3 tháng trước

THẢO LÊ THỊ THU

N

3 tuần trước

Nguyen Vy

V

2 tuần trước

Văn Quyết Đỗ

Bình luận


Bình luận

nguyen ha thien an
16:59 - 29/05/2023

Hình như câu này đáp án đúng bị sai ạ. Câu giải thích chỉ ra aaBB là đáp án đúng nhưng khi chọn lại hiện đáp án khác.

nguyen ha thien an
17:11 - 29/05/2023

Câu 2 của đề ấy ạ

Yin Lee
23:42 - 03/06/2023

đúng rồi, có vài câu đáp án bị lỗi :3

Blink.Queens. Army
09:46 - 14/06/2023

23 D đáp án sai nhìu lắm ạ

Hồng Thắm Nguyễn Thị
12:26 - 06/11/2023

Giải thích 5C mà chọn A

Ngọc Huyền Nguyễn
00:07 - 25/04/2024

13B

binhninh tyt
20:07 - 23/05/2024

đáp án này e thấy sai ạ câu B mới đúng giải thích là aaBB khi đáp án ra là AaBB