Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh học (Đề 14)

  • 220 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng về quá trình nhân đôi ADN?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST, mức xoắn 1 là

Xem đáp án

Đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận