(2023) Đề thi thử Sinh học Sở giáo dục và đào tạo Hưng Yên có đáp án

  • 494 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Enzim nào sau đây tham gia vào quá trình phiên mã

Xem đáp án

Phiên mã là quá trình tổng hợp ARN từ mạch ADN nhờ enzyme ARN polimeraza.

Cách giải:

Enzim ARN pôlimeraza tham gia vào quá trình phiên mã.

Chọn A.


Câu 2:

Một loài thực vật lưỡng bội 2n. Hợp tử của loài có bộ NST 2n - 1 phát triển thành thể đột biến nào sau đây?

Xem đáp án

Lệch bội: Thay đổi số lượng NST ở 1 hoặc 1 số cặp NTS.

2n – 1: Thể một

2n + 1: Thể ba

3n : Thể tam bội

4n: Thể tứ bội.

Cách giải:

Một loài thực vật lưỡng bội 2n. Hợp tử của loài có bộ NST 2n - 1 phát triển thành thể một.

Chọn A.


Câu 3:

Phương pháp gây đột biến nhân tạo được sử dụng phổ biến đối với

Xem đáp án

Dựa vào đối tượng của phương pháp gây đột biến nhân tạo.

Cách giải:

Phương pháp gây đột biến nhân tạo được sử dụng phổ biến đối với thực vật và vi sinh vật.

Chọn B.


Câu 4:

Động vật ăn thực vật nào sau đây có dày dày bốn ngăn?

Xem đáp án

Trâu, bò cừu, dê là các động vật nhai lại có dạ dày 4 ngăn.

Cách giải:

Trâu, bò, dê có dạ dày 4 ngăn.

Chọn B.


Câu 5:

Úp chuông thuỷ tinh trên các chậu cây (ngô, lúa,...). Sau một đêm, các giọt nước xuất hiện ở mép các phiến lá. Hiện tượng này được gọi là?

Xem đáp án

* Hiện tượng rỉ nhựa:

Cắt cây thân thảo đến gần gốc, sau vài phút sẽ thấy những giọt nhựa rỉ ra từ phần thân cây bị cắt. Đó chính là những giọt nhựa do rễ đẩy từ mạch gỗ ở rễ lên mạch gỗ ở thân.

* Hiện tượng ứ giọt:

Úp cây trong chuông thủy tinh kín, sau một đêm, ta sẽ thấy các giọt nước ứ ra ở mép lá. Như vậy, không khí trong chuông thủy tinh đã bão hòa hơi nước, nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên lá không thoát được thành hơi qua khí khổng đã ứ thành các giọt ở mép lá.

Cách giải:

Úp chuông thuỷ tinh trên các chậu cây (ngô, lúa,...). Sau một đêm, các giọt nước xuất hiện ở mép các phiến lá. Hiện tượng này được gọi là ứ giọt.

Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận