(2023) Đề thi thử sinh học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 13) có đáp án

  • 701 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen AabbDd giảm phân bình thường sẽ sinh ra giao tử AbD với tỉ lệ bao nhiêu?

Xem đáp án
Đáp án C
Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen AabbDd giảm phân bình thường sẽ sinh ra giao tử AbD = 0,5×1×0,5=0,25

Câu 2:

Ở người, hội chứng bệnh nào sau đây chỉ xuất hiện ở nữ giới?

Xem đáp án
Đáp án A
AIDS xuất hiện cả nam và nữ
Đao (3NST số 21) liên quan đến NST thường, xuất hiện ở cả hai giới
Claiphento (XXY) chỉ xuất hiện ở nam.

Câu 3:

Vai trò của enzyme ADN polimerase trong quá trình nhân đôi ADN là

Xem đáp án
Đáp án C
Enzyme ADN polimerase có vai trò lắp ráp các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mọi mạch khuôn của ADN

Câu 4:

Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền?

Xem đáp án
Đáp án C
Quần thể cân bằng di truyền là C

Câu 5:

Khi nói về hô hấp ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án
Đáp án B
Nước là dung môi hòa tan các chất, là môi trường cho các phản ứng hóa học đồng thời có thể trực tiếp tham gia vào các phản ứng. Cường độ hô hấp tỷ lệ thuận với hàm lượng nước.

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận