(2023) Đề thi thử Sinh học THPT soạn theo ma trận đề minh họa BGD (Đề 28) có đáp án

  • 395 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mã bộ ba nào sau đây trên mARN mã hóa axit amin?

Xem đáp án

Phương pháp:

Số bộ ba không mã hóa axit amin: 3 mã kết thúc: 5’UAA3’; 5’UAG3’; 5’UGA3’

Cách giải:

Bộ ba 3’UGA5’ mã hóa axit amin, các bộ ba còn lại là bộ ba kết thúc.

Chọn D


Câu 2:

Phân tử nào sau đây là thành phần cấu tạo ribôxôm?

Xem đáp án

Phương pháp:

Phân loại: Có 3 loại ARN

+ mARN - ARN thông tin, làm khuôn cho quá trình dịch mã.

+ tARN - ARN vận chuyển: vận chuyển axit amin tới riboxom để tổng hợp chuỗi polipeptit

+ rARN - ARN riboxom: Kết hợp với prôtêin để tạo nên ribôxôm. Riboxom thực hiện dịch mã để tổng hợp protein.

Cách giải:

Phân tử tARN là thành phần cấu tạo ribôxôm.

Chọn C


Câu 3:

Từ cây có kiểu gen AabbDD, bằng phưong pháp nuôi cấy hạt phấn trong ống nghiệm có thể tạo ra dòng cây lưỡng bội có kiểu gen nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp:

Nuôi cấy hạt phấn sẽ tạo ra dòng thuần.

Cách giải:

Cây có kiểu gen AabbDD giảm phân cho 2 loại giao tử: AbD và abD  lưỡng bội hóa thu được: AAbbDD, aabbDD.

Chọn B


Câu 5:

Cho chuỗi thức ăn: Lúa  Châu chấu => Nhái => Rắn => Đại bàng. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật nào là sinh vật sản xuất?

Xem đáp án

Phương pháp:

Cấu trúc HST

+ Sinh vật sản xuất: Thực vật, VSV tự dưỡng.

+ Sinh vật tiêu thụ: Động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật

+ Sinh vật phân giải: Vi khuẩn, nấm, SV ăn mùn bã

Cách giải:

Trong chuỗi thức ăn Lúa  Châu chấu  Nhái  Rắn  Đại bàng, sinh vật sản xuất là lúa.

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận