(2023) Đề thi thử Ngữ Văn Sở GD Hải Phòng (Lần 2) có đáp án

  • 326 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 120 phút

Câu 1:

Đọc đoạn trích:

"Háo danh là từ có ý nghĩa tiêu cực. Đầu tiên là anh coi trọng danh tiếng trên mức cần thiết. Thứ hai là anh coi trọng danh tiếng trên mức mà anh có. Có lẽ, háo danh phản ánh cả hai khía cạnh đó", TS. Nguyễn Sĩ Dũng – Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chia sẻ.

Xét trên nghĩa tích cực, ai cũng có nhu cầu trở thành một người có giá trị, có đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Lập danh là một khát vọng chính đáng nếu khẳng định bằng chính năng lực của mình và được xã hội công nhận. Ngược lại, cái danh trở thành phương tiện thay vì mục tiêu, nó trở thành một thứ hàng hóa, từ đó lệch lạc giá trị đích thực.

"Công danh không phải cho cá nhân mà là cống hiến cho tổ quốc, cho cộng đồng thì danh tiếng mới có giá trị. Giá trị của một doanh nghiệp, một con người, cộng đồng được xác định một cách chính xác, nhân văn, chứ không phải là đi quảng bá, tuyên truyền rầm rộ. Điều đó không được", PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học – nghệ thuật trung ương cho biết.

Hội nghị văn hóa toàn quốc đã xác định giá trị của con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, cần có giá trị cốt lõi là yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo. Trung thực là một phẩm chất quan trọng. Muốn xây dựng nó phải nhận diện và thay đổi thói háo danh. Háo danh không chỉ kéo theo thói hư tật xấu mà còn khiến cho những người có năng lực thực sự sẽ cảm thấy tiêu cực, chán nản và mất ý chí phấn đấu. Chúng ta cần phải xứng đáng với nhưng danh hiệu chúng ta có.

(Trích Háo danh nằm sâu trong nguồn gốc của văn hóa người Việt

Báo điện tử Vtv.vn ngày 06/04/2023)

Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính: nghị luận.

Hướng dẫn chấm:

- Thí sinh trả lời như đáp án: 0,75 điểm.

- Thí sinh trả lời không đúng: không cho điểm

Câu 2:

Theo đoạn trích, giá trị cốt lõi của con người Việt Nam thời kì đổi mới là g

Xem đáp án

Giá trị cốt lõi của con người Việt Nam thời kì đổi mới: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo.

Hướng dẫn chấm:

- Thí sinh trả lời như đáp án: 0,75 điểm.

- Thí sinh trả lời 04 - 06 giá trị: 0,5 điểm

- Thí sinh trả lời 01 - 03 giá trị: 0,25 điểm

- Thí sinh trả lời không đúng: không cho điểm

Câu 3:

Theo anh/chị, tại sao tác giả cho rằng: thói háo danh trong xã hội khiến cho những người có năng lực thực sự sẽ cảm thấy tiêu cực, chán nản và mất ý chí phấn đấu?

Xem đáp án

Sở dĩ tác giả cho rằng: thói háo danh trong xã hội khiến cho những người có năng lực thực sự sẽ cảm thấy tiêu cực, chán nản và mất ý chí phấn đấu:

-Vì háo danh là coi trọng danh tiếng trên mức cần thiết, coi trọng danh tiếng trên mức mà mình có; cái danh trở thành phương tiện thay vì mục tiêu, trở thành một thứ hàng hóa.

- Từ đó thói háo danh làm lệch lạc giá trị đích thực khiến cho những người có năng lực thực sự không được công nhận và coi trọng sẽ cảm thấy tiêu cực, chán nản và mất ý chí phấn đấu.

Hướng dẫn chấm:

- Thí sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm.

- Thí sinh trả lời được 01 trong 2 ý: 0,5 điểm.

Lưu ý: Thí sinh trả lời đúng ý bằng cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa.

Câu 4:

Anh/chị có đồng tình với quan điểm được nêu trong đoạn trích: “Công danh không phải cho cá nhân mà là cống hiến cho tổ quốc, cho cộng đồng thì danh tiếng mới có giá trị”? Vì sao?

Xem đáp án

- Thí sinh nêu ý kiến: Đồng tình/ Không đồng tình/ Đồng tình một phần với quan điểm trong văn bản.

- Lí giải

Hướng dẫn chấm:

- Thí sinh nêu được ý kiến của bản thân: 0,25 điểm.

- Thí sinh lí giải hợp lí, thuyết phục: 0,25 điểm.

Câu 5:

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) để trả lời câu hỏi: Tuổi trẻ cần phải làm gì để lập danh một cách chính đáng?.

Xem đáp án

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành; đảm bảo yêu cầu về cấu trúc đoạn văn

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

Tuổi trẻ cần phải làm gì để lập danh một cách chính đáng.

c. Triển khai vấn đề nghị luận

Thí sinh cần lựa chọn thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách có thể theo hướng sau:

- Nhận thức được lập danh chính đáng mới tạo nên giá trị đích thực của bản thân, tạo dựng uy tín, danh dự bằng lòng tự trọng, cạnh tranh phát triển bản thân một cách lành mạnh.

- Cần nỗ lực học tập tích luỹ kiến thức, trau dồi kĩ năng, rèn luyện ý chí, nghị lực, vượt qua những khó khăn thử thách để vươn tới thành công bằng thực thực của chính mình, không dựa dẫm, ỷ lại vào người khác.

- Phải tự tin, bản lĩnh, dám khẳng định mình, dám chịu trách nhiệm, khiêm tốn và tích cực, sống và làm việc, cống hiến trung

thực, biết phê phán lên án những suy nghĩ và hành động mang tính háo danh, không đúng với năng lực và giá trị của mình.

Hướng dẫn chấm:

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (0,75 – 1,0 điểm).

- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (0,5 điểm).

- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm).

Lưu ý: Thí sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận