(2023) Đề thi thử Ngữ Văn Sở GD Hưng Yên (Lần 1) có đáp án

  • 312 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 120 phút

Câu 2:

Theo tác giả, khi cỏ víu lấy cỏ, làm nên điều gì? 

Xem đáp án

Phương pháp: Đọc, tìm ý. 

Cách giải: 

Theo tác giả, khi cỏ víu lấy cỏ làm nên bất diệt mùa xuân. 


Câu 3:

Anh/Chị hãy nêu hiệu quả của phép điệp được sử dụng trong các dòng thơ sau: 

dù là cây 

dù là cỏ 

hết một đời cũng dâng một lần hoa. 

Xem đáp án

Phương pháp: Vận dụng kiến thức về biện pháp tu từ. 

Học sinh tự trình bày quan điểm của mình, lý giải: 

Hiệu quả phép điệp: 

- Nhấn mạnh sự tương đồng giữa cây và cỏ. 

- Dù là cây hay cỏ thì trong một đời đều phải làm nhiệm vụ của mình mang vẻ đẹp dâng cho đời.

- Dù là cây hay cỏ thì đều mang giá trị riêng. 


Câu 4:

Từ hình tượng cây và cỏ trong bài thơ, anh/chị rút ra cho mình bài học gì về lẽ sống?

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích, lý giải, tổng hợp. 

Cách giải: 

Học sinh tự nêu ra quan điểm của bản thân, chú ý lý giải: 

Gợi ý: 

- Dù là ai chúng ta cũng đều mang những giá trị riêng của bản thân. 

- Dù là ai thì chúng ta cũng phải sống hết mình với cuộc đời, cống hiến cho đời những giá trị tốt đẹp.

=> Như vậy cuộc sống mới trở nên có ý nghĩa. 


Câu 5:

Từ nội dung bài thơ ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng  200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của việc phát huy giá trị của bản thân trong cuộc sống.

Xem đáp án

Phương pháp: Vận dụng kiến thức đã học về cách làm một đoạn nghị luận xã hội.

Cách giải: 

1. Giới thiệu vấn đề: 

- Giới thiệu vấn đề: Ý nghĩa của việc phát huy giá trị của bản thân trong cuộc sống.

2. Giải quyết vấn đề 

- Mỗi người trong chúng ta đều mang một giá trị riêng biệt, không trùng lặp với bất kì ai.

- Phát huy giá trị riêng là cách con người khẳng định bản thân mình. 

- Phát huy giá trị riêng giúp con người cảm nhận cuộc sống một cách đúng nghĩa nhất.

- Phát huy giá trị riêng là cách con người tạo nên giá trị tốt đẹp cho xã hội 

- Cần làm gì để phát huy giá trị riêng? 

+ Quay về tìm hiểu bản thân, hiểu chính mình, nhậ ra giá trị của mình. 

+ Tiếp tục trau dồi kiến thức để phát triển thêm khả năng của bản thân 

+ Tiếp thu nhưng không hòa tan. 

…… 

- Liên hệ rút ra bài học cho bản thân 

3. Tổng kết vấn đề. 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận