(2023) Đề thi thử Ngữ Văn Sở GD Nghệ An (Lần 2) có đáp án

  • 360 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 120 phút

Câu 1:

    […] Cuộc sống là chuỗi những điều bừa bộn. Những cái sắp sinh ra. Những điều đang mất đi. Nếu ta không  thiết lập một cơ chế tâm li để đối diện với điều đó, ta dễ mất tự tin, dễ đổ lỗi hoặc thậm chí chi biết quy trách  nhiệm. Còn bừa bộn là còn đi tới. Muốn đi tới phải chấp nhận sự bừa bộn như một lẽ đương nhiên. Hệ sinh  thái mà thành công có trong thất bại và ngược lại, có thể cũng giống như rừng mưa nhiệt đới chăng. Âm ướt  và nóng nực. Khô hạn và lũ lụt. Nguy hiểm và yên bình. Tất cả là nền tảng và đều thúc đẩy sự sinh sôi, nảy  nở. Tất cả là sự sống tiếp nối như vô tận. 

    Đứa trẻ bình thường nào cũng trải qua giai đoạn dậy thì để đi tới trưởng thành. Dài ngắn khác nhau, yên  bình hay dữ dội không giống nhau. Nhưng đều là những đổi thay bất ngờ, bất định, bất trắc tự bên trong đến  bên ngoài. Những tháng ngày bừa bộn để đi tới mà "ai chưa qua chưa phải là người". Không phải chỉ những  điều tích cực mới giúp ta đi tới lớn khôn. Không phải chỉ không gian một màu mới làm nên cuộc sống hấp  dẫn phía trước. Không phải thành công mới là thước đo mà thất bại mới định hình mỗi người trong quãng  đời phía trước... 

(Hôm nay, tàu Starship lại nổ khi hạ cánh – Hà Nhân, Báo Hoa học trò, số 1357, ra ngày

 05-4-2021) 

Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích. 

Xem đáp án

Phương pháp: Vận dụng kiến thức đã học về các phương thức biểu đạt. 

Cách giải: 

Phương thức biểu đạt chính được sử dụng: Phương thức nghị luận. 


Câu 2:

Theo tác giả, "điều bừa bộn" có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?

Xem đáp án

Phương pháp: Đọc, tìm ý. 

Cách giải: 

Theo tác giả, “điều bừa bộn” là nền tảng và đều thúc đẩy sự sinh sôi, nảy nở. Tất cả là sự sống tiếp nối như  vô tận. 


Câu 3:

Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được nêu trong đoạn:

"Hệ sinh thái mà thành  công có trong thất bại và ngược lại, có thể cũng giống như rừng mưa nhiệt đới chăng. Âm ướt và nóng nực.  Khô hạn và lũ lụt. Nguy hiểm và yên bình. Tất cả là nền tảng và đều thúc đẩy sự sinh sôi, nảy nở. Tất cả là sự sống tiếp nối như vô tận." 

Xem đáp án

Phương pháp: Vận dụng kiến thức về biện pháp tu từ. 

- Biện pháp tu từ: Điệp cấu trúc 

- Tác dụng: Dẫn chứng, khẳng định những điều bừa bội trong cuộc sống là một lẽ tất nhiên. Chúng ta cần  chuyển bị tâm lí tốt, không nên đổ lỗi, than phiền. 


Câu 4:

Anh/chị rút ra được bài học gì sau khi đọc văn bản trên? 

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích, lý giải, tổng hợp. 

Cách giải: 

Học sinh tư trình theo quan điểm của bản thân, có lý giải phù hợp. 

Gợi ý: 

- Cuộc sống của chúng ta luôn chứa đựng những điều không hoàn hoàn, những khó khăn, thử thách. Đó là  điều tất nhiên của cuộc sống. 

- Việc của chúng ta là học cách chấp nhận, đối diện và giải quyết vấn đề. Như vậy cuộc sống mới trở nên tốt  đẹp hơn và có ý nghĩa hơn. 


Câu 5:

Từ gợi ý ở phần đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình  bày suy nghĩ của mình về ý kiến: Không phải chỉ những điều tích cực mới giúp ta đi tới lớn khôn. 

Xem đáp án

Phương pháp: Vận dụng kiến thức đã học về cách làm một đoạn nghị luận xã hội.

Cách giải: 

1. Giới thiệu vấn đề: 

- Giới thiệu vấn đề: Không phải chỉ những điều tích cực mới giúp ta đi tới lớn khôn.

2. Giải quyết vấn đề 

- Trái ngược với những điều tích cực trong cuộc sống là những điều tiêu cực, những khó khăn, thử thách mà  con người không muốn đối mặt.

- Những điều tiêu cực không hoàn toàn là xấu. Ngược lại đôi khi những điều tiêu cực trong cuộc sống cũng sẽ khiến chúng ta trưởng thành hơn. 

+ Những điều tiêu cực dạy con người cách mạnh mẽ hơn. 

+ Những điều tiêu cực dạy chúng ta cách đối diện và giải quyết vấn đề.  

+ Khi vượt qua được khó khăn thử thách, những tiêu cực của bản thân chúng ta sẽ trở nên trưởng thành hơn.

+ Tiêu cực đôi khi là yếu tố thúc đẩy sự sáng tạo, phát triển của con người. 

+ Từ trong tiêu cực con người có thể học được rất nhiều bài học có giá trị. 

…… 

- Liên hệ rút ra bài học cho bản thân 

3. Tổng kết vấn đề. 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận