(2023) Đề thi thử Ngữ Văn Sở GD Phú Thọ có đáp án

  • 445 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 120 phút

Câu 2:

Chỉ ra những hình ảnh diễn tả cuộc sống bình dị của con người trong hai câu thơ:

 Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai 

Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới 

Xem đáp án

Phương pháp: Đọc, tìm ý. 

Cách giải: 

Những hình ảnh diễn tả cuộc sống bình dị con con người trong hai câu thơ: 

- Hình ảnh nồi ngô khoai, 

- Hình ảnh hạt lúa mới, 

- Hình ảnh những câu chuyện kể. 


Câu 3:

Nêu nội dung của đoạn thơ: 

Về đây nghe em, về đây nghe em 

Về đây thả ước mơ đi hát đạo 

Để đời đời làm giọt sương mai 

Để chào đời bằng lòng mới lớn. 

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích, lý giải, tổng hợp. 

Cách giải: 

Gợi ý: 

Học sinh trình bày theo ý hiểu cảu bản thân, có lý giải. 

Đoạn thơ nhắc nhở con người quay về với những giá trị truyền thống bình dị để lắng lòng lại. Chỉ khi như  vậy, con người mới có dịp nhìn nhận lại chính mình với nhưng ước mơ, khát vọng đẹp đẽ.

Câu 4:

Nhận xét về hình ảnh con người Việt Nam được thể hiện trong đoạn trích.

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích, lý giải, tổng hợp. 

Cách giải: 

Học sinh tự trình bày theo quan điểm của bản thân, có lý giải: 

- Con người Việt Nam giản dị, chân thật gắn với những hình ảnh gần gũi, quen thuộc như áo the, guốc mộc,  nồi ngô khoai, hạt lúa mới,… 


Câu 5:

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200  chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của những giá trị truyền thống trong cuộc sống hiện đại.

Xem đáp án

Phương pháp: Vận dụng kiến thức đã học về cách làm một đoạn nghị luận xã hội.

Cách giải: 

1. Giới thiệu vấn đề: 

- Giới thiệu vấn đề: Ý nghĩa của những giá trị truyền thống trong cuộc sống hiện đại.

2. Giải quyết vấn đề 

- Giải thích: Giá trị truyền thống là những giá trị về văn hóa, lối sống tốt đẹp được tồn tại từ lâu đời và được  truyền từ đời này sang đời khác.

- Bàn luận: 

+ Giá trị truyền thống giúp con người có thể hiểu rõ hơn về cội nguồn, về quê hương, đất nước mình.

+ Giá trị truyền thống là nền tảng để tạo dựng lối sống và đạo đức đúng đắn; cũng là cách mỗi người góp phần  giữ gìn, bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc. Biết trân trọng những giá trị truyền thống, chúng ta mới  có thể vững vàng hội nhập và phát triển. 

- Bàn luận mở rộng:  

+ Trong đời sống hiện đại, có nhiều giá trị truyền thống đang có nguy cơ bị mai một. Chúng ta, những con  người trong thế hệ hiện đại cần phải có những biện pháp để bảo vệ, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền  thống.  

+ Giữ gìn giá trị truyền thống không có nghĩa là bài trừ những giá trị hiện đại. Trong thời đại hội nhập chúng  ta cần biết hòa nhập nhưng không được phép hòa tan. 

3. Tổng kết vấn đề. 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận