(2023) Đề thi thử Ngữ Văn THPT Nghèn , Hà Tĩnh (Lần 1) có đáp án

  • 448 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 120 phút

Câu 2:

Anh/Chị hiểu nội dung các dòng thơ sau như thế nào? 

 Ta đứng vững giữa muôn trùng sóng gió 

 Tổ quốc Việt Nam bắt đầu từ nơi này…  

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích, suy luận. 

Cách giải: 

Nội dung các dòng thơ: 

 Ta đứng vững giữa muôn trùng sóng gió 

 Tổ quốc Việt Nam bắt đầu từ nơi này…  

- Khẳng định ý chí kiên cường, tư thế hiên ngang, vững chãi của người lính trước muôn trùng “sóng gió” ; - Thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước của người lính; 

- Tác giả ca ngợi, tự hào về vẻ đẹp của người lính. 


Câu 3:

Nêu tác dụng của phép điệp được sử dụng trong đoạn trích. 
 

Xem đáp án

Phương pháp: Vận dụng kiến thức đã học về biện pháp tu từ. 

Cách giải: 

Tác dụng của phép điệp được sử dụng trong đoạn trích: 

- Điệp cấu trúc: 

+ Nào hát lên cho mây nước biết  

Rằng chúng ta là những con người  

+ Nào hát lên cho đêm tối biết  

Rằng tình yêu sáng trong ngực ta đây 

- Hiệu quả: 

+ Làm nổi bật khát vọng tình yêu của những người lính đảo; 

+ Tạo nhịp điệu sôi nổi, khỏe khoắn; âm hưởng dồn dập cho bản tình ca. 


Câu 4:

Nhận xét về tình cảm của tác giả với người lính đảo được thể hiện trong đoạn trích.

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích, lý giải, tổng hợp. 

Cách giải: 

Học sinh tự trình bày theo suy nghĩ của bản thân mình, có lý giải. 

Gợi ý: 

Nhận xét về tình cảm của tác giả với người lính đảo được thể hiện trong đoạn trích.

- Tình cảm của tác giả: Thấu hiểu với những khó khăn, thử thách mà người lính đảo phải đối mặt; Ca ngợi vẻ đẹp ý chí, vẻ đẹp tâm hồn của người lính đảo: không ngại khó khăn, gian khổ; tràn đầy tinh thần, trách nhiệm  với đất nước; trẻ trung, yêu đời… 

- Nhận xét về tình cảm của tác giả: Có thể theo hướng: Những tình cảm của tác giả chân thành, sâu sắc.


Câu 5:

Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ)  trình bày suy nghĩ của anh/chị về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. 

Xem đáp án

Phương pháp: Vận dụng kiến thức đã học về cách làm một đoạn nghị luận xã hội.

Cách giải: 

1. Giới thiệu vấn đề: 

- Giới thiệu nhận định: Trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

2. Giải quyết vấn đề 

Học sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách để làm  rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Có thể theo hướng sau:

- Thế hệ trẻ cần nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo;

- Cần phải có hành động cụ thể, phù hợp để bảo vệ chủ quyền biển đảo; 

- Có tình yêu và thực hiện sứ mệnh của thế hệ mình trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước. 

* Bài học nhận thức và hành động:  

3. Tổng kết vấn đề. 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lam Ksor Hờ
18:58 - 14/06/2023

Thể thơ Tự do