(2023) Đề thi thử Sinh học Trường đại học Sư phạm Hà Nội có đáp án

  • 725 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ở tế bào động vật, loại bào quan nào sau đây chứa các enzim thủy phân giúp ngăn chặn sự phá hủy các thành phần của tế bào?

Xem đáp án

Phương pháp:

Dựa vào chức năng của các bào quan:

Lục lạp: Quang hợp

Lizoxom: Chứa các enzyme thủy phân.

Không bào trung tâm: chứa chất phế thải, muối khoáng,..

Thể Golgi: Đóng gói sản phẩm.

Cách giải:

Ở tế bào động vật, lizoxom chứa các enzim thủy phân giúp ngăn chặn sự phá hủy các thành phần của tế bào.

Chọn B.


Câu 2:

Khi nói về sự khác nhau giữa cấu tạo tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Phương pháp:

So sánh tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực:

Giống nhau: đều có màng tế bào, tế bào chất, nhân hoặc vùng nhân.

Khác nhau:

 

 

Tế bào nhân sơ

Tế bào nhân thực

Kích thước

Có kích thước rất nhỏ (0,510μm),bằng 1/10 tế bào nhân thực

Có kích thước lớn hơn (10100μm), gấp 10 lần tế bào nhân sơ

Cấu tạo

Có cấu trúc đơn giản, chưa có nhân hoàn chỉnh

Có nhân điển hình hoàn chỉnh.

 

 Được tìm thấy ở những sinh vật đơn bào, ví dụ như các loại vi khuẩn.

Được tìm thấy ở các sinh vật đa bào như động vật, thực vật, nấm,…

Các thành phần cấu tạo tế bào có ở tế bào nhân thực mà không có ở tế bào nhân sơ: ti thể, lưới nội chất, bộ máy Gongi, màng nhân..

 

Cách giải:

Sự khác nhau giữa cấu tạo tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực: Tế bào nhân sơ có vùng nhân, tế bào nhân thực có nhân.

A sai, tế bào nhân sơ nhỏ hơn tế bào nhân thực.

B sai, tế bào nhân sơ không có hệ thống nội màng.

D sai, tế bào nhân sơ không có các bào quan có màng như tế bào nhân thực mà chỉ có riboxom.

Chọn C.


Câu 3:

Quan sát hình vẽ tế bào đang thực hiện quá trình nguyên phân và cho biết nhận định nào sau đây là đúng?

Quan sát hình vẽ tế bào đang thực hiện quá trình nguyên phân và cho biết nhận định nào sau đây là đúng? (ảnh 1)

Xem đáp án

Cách giải:

Tế bào có 1 hàng NST kép ở mặt phẳng xích đạo → đang ở kì giữa của nguyên phân.

Xét các phát biểu:

A: Sai, tế bào đang ở kì giữa

B: đúng.

C: sai, tế bào có 4 NST kép, mỗi NST kép có 2 cromatit → có tất cả 8 cromatit.

D: sai, 2n = 4

Chọn B.

Câu 4:

Khi nói về miễn dịch, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Cách giải:

A đúng.

B sai, da và niêm mạch thuộc miễn dịch không đặc hiệu.

C sai, đại thực bào và bạch cầu trung tính giết chết vi sinh vật theo cơ chế thực bào.

D sai, miễn dịch dịch thể thuộc hệ thống miễn dịch đặc hiệu.

Chọn A.


Câu 5:

Khi trời mưa nhiều ngày làm cho mặt đất bị úng nước. Sau đó, mưa tạnh và nắng xuất hiện, những cây cà tím trồng trên ruộng bị héo. Để cứu sống những cây cà tím, người trồng cà có thể thực hiện những giải pháp sau:

1. Bón thêm phân                                               2. Xới đất

3. Tạo đường thoát nước cho đồng ruộng           4. Vun luống

Tổ hợp trả lời nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Phương pháp:

Dựa vào cơ chế tưới tiêu hợp lí.

Cách giải:

Mưa nhiều ngày làm mặt đất bị úng → đây là môi trường thiếu oxi làm cho lông hút ở rễ bị tiêu biến, khi nắng lên cây thiếu nước sẽ bị héo.

Để cứu sống cà tím cần:

2. Xới đất

3. Tạo đường thoát nước cho đồng ruộng

4. Vun luống

Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận