Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn (Đề 16)

  • 106 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

Đọc văn bản sau: 

          Rất ít người nghi ngờ việc AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ tiến bộ hết sức nhanh chóng trong những năm tới. Một số nhà bình luận nói rằng AI hiện nay đang ở vị trí giống với máy tính cá nhân trong khoảng năm 2004, vậy nên sự tiến bộ ấy có thể sẽ vô cùng lớn. Trước kia tiếp cận AI của chúng ta vẫn mang tính thủ công, nhưng một khi các kĩ thuật vi tính phát triển song song trở nên hoàn thiện, ta có thể nhanh chóng đạt được AI đích thực. 

          Tuy nhiên, vẫn còn đó hai câu hỏi lớn. Thứ nhất liệu não người về cơ bản chỉ là một cỗ máy với đống dây dợ và vài chất hoá học cũng như điện năng được thêm vào, hay còn chứa nhiều thứ hơn thế? Nếu não người chỉ đơn giản là bộ sưu tập của những nguyên tử, vậy thì chắc chắn rằng trước sau gì chúng ta cũng thiết kế ra những cỗ máy có thể bắt kịp và thậm chí vượt qua những năng lực của con người. Nếu điều này xảy đến, thì có lẽ loài người sẽ bước vào một kỉ nguyên tiến hóa mới, thời điểm chúng ta bắt đầu hợp nhất với máy móc và đạt được sự bất tử ở một mức nào đó. Thực vậy có lẽ việc này đã xảy ra rồi nếu cho rằng bản thể thực sự của chúng ta là DNA và cơ thể con người chỉ là “phần xác” tạm thời chứa đựng chúng. Thứ hai, ngay cả nếu máy móc không đạt được mức độ tinh tế như trên, nhiều khả năng là chúng vẫn sẽ trở nên rất thông minh, vậy thì điều gì sẽ xảy đến với những người trước kia làm những việc mà máy móc sẽ đảm nhiệm trong tương lai? Chào mừng đến với thế giới tương lai. Một thế giới toàn kim loại và sử dụng rất nhiều pin. Hi vọng rằng máy móc sẽ không giận dữ và không tìm ra cách nô dịch loài người. 

(Theo Ri-sát Oát-xơn, 50 ý tưởng về tương lai,

SGK Ngữ văn 11, Kết nối tri thức với cuộc sống)

Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.

Xem đáp án
Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận. 

Câu 2:

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

Đọc văn bản sau: 

          Rất ít người nghi ngờ việc AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ tiến bộ hết sức nhanh chóng trong những năm tới. Một số nhà bình luận nói rằng AI hiện nay đang ở vị trí giống với máy tính cá nhân trong khoảng năm 2004, vậy nên sự tiến bộ ấy có thể sẽ vô cùng lớn. Trước kia tiếp cận AI của chúng ta vẫn mang tính thủ công, nhưng một khi các kĩ thuật vi tính phát triển song song trở nên hoàn thiện, ta có thể nhanh chóng đạt được AI đích thực. 

          Tuy nhiên, vẫn còn đó hai câu hỏi lớn. Thứ nhất liệu não người về cơ bản chỉ là một cỗ máy với đống dây dợ và vài chất hoá học cũng như điện năng được thêm vào, hay còn chứa nhiều thứ hơn thế? Nếu não người chỉ đơn giản là bộ sưu tập của những nguyên tử, vậy thì chắc chắn rằng trước sau gì chúng ta cũng thiết kế ra những cỗ máy có thể bắt kịp và thậm chí vượt qua những năng lực của con người. Nếu điều này xảy đến, thì có lẽ loài người sẽ bước vào một kỉ nguyên tiến hóa mới, thời điểm chúng ta bắt đầu hợp nhất với máy móc và đạt được sự bất tử ở một mức nào đó. Thực vậy có lẽ việc này đã xảy ra rồi nếu cho rằng bản thể thực sự của chúng ta là DNA và cơ thể con người chỉ là “phần xác” tạm thời chứa đựng chúng. Thứ hai, ngay cả nếu máy móc không đạt được mức độ tinh tế như trên, nhiều khả năng là chúng vẫn sẽ trở nên rất thông minh, vậy thì điều gì sẽ xảy đến với những người trước kia làm những việc mà máy móc sẽ đảm nhiệm trong tương lai? Chào mừng đến với thế giới tương lai. Một thế giới toàn kim loại và sử dụng rất nhiều pin. Hi vọng rằng máy móc sẽ không giận dữ và không tìm ra cách nô dịch loài người. 

(Theo Ri-sát Oát-xơn, 50 ý tưởng về tương lai,

SGK Ngữ văn 11, Kết nối tri thức với cuộc sống)

Tác giả cho rằng AI đã thay đổi như thế nào những năm gần đây? 

Xem đáp án
Tác giả cho rằng AI trong những năm gần đây đã có sự thay đổi: AI hiện nay đang ở vị trí giống với máy tính cá nhân trong khoảng năm 2004, vậy nên sự tiến bộ ấy có thể sẽ vô cùng lớn. 

Câu 3:

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

Đọc văn bản sau: 

          Rất ít người nghi ngờ việc AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ tiến bộ hết sức nhanh chóng trong những năm tới. Một số nhà bình luận nói rằng AI hiện nay đang ở vị trí giống với máy tính cá nhân trong khoảng năm 2004, vậy nên sự tiến bộ ấy có thể sẽ vô cùng lớn. Trước kia tiếp cận AI của chúng ta vẫn mang tính thủ công, nhưng một khi các kĩ thuật vi tính phát triển song song trở nên hoàn thiện, ta có thể nhanh chóng đạt được AI đích thực. 

          Tuy nhiên, vẫn còn đó hai câu hỏi lớn. Thứ nhất liệu não người về cơ bản chỉ là một cỗ máy với đống dây dợ và vài chất hoá học cũng như điện năng được thêm vào, hay còn chứa nhiều thứ hơn thế? Nếu não người chỉ đơn giản là bộ sưu tập của những nguyên tử, vậy thì chắc chắn rằng trước sau gì chúng ta cũng thiết kế ra những cỗ máy có thể bắt kịp và thậm chí vượt qua những năng lực của con người. Nếu điều này xảy đến, thì có lẽ loài người sẽ bước vào một kỉ nguyên tiến hóa mới, thời điểm chúng ta bắt đầu hợp nhất với máy móc và đạt được sự bất tử ở một mức nào đó. Thực vậy có lẽ việc này đã xảy ra rồi nếu cho rằng bản thể thực sự của chúng ta là DNA và cơ thể con người chỉ là “phần xác” tạm thời chứa đựng chúng. Thứ hai, ngay cả nếu máy móc không đạt được mức độ tinh tế như trên, nhiều khả năng là chúng vẫn sẽ trở nên rất thông minh, vậy thì điều gì sẽ xảy đến với những người trước kia làm những việc mà máy móc sẽ đảm nhiệm trong tương lai? Chào mừng đến với thế giới tương lai. Một thế giới toàn kim loại và sử dụng rất nhiều pin. Hi vọng rằng máy móc sẽ không giận dữ và không tìm ra cách nô dịch loài người. 

(Theo Ri-sát Oát-xơn, 50 ý tưởng về tương lai,

SGK Ngữ văn 11, Kết nối tri thức với cuộc sống)

Trước sự phát triển tiến bộ, hoàn thiện nhanh chóng của của AI, theo tác giả điều gì có thể xảy ra với con người? Tại sao? 

Xem đáp án

- Nếu não người chỉ đơn giản là bộ sưu tập của những nguyên tử, thì có lẽ loài người sẽ bước vào một kỉ nguyên tiến hóa mới, thời điểm chúng ta bắt đầu hợp nhất với máy móc và đạt được sự bất tử ở một mức nào đó.

- Một thế giới toàn kim loại và sử dụng rất nhiều pin. Hi vọng rằng máy móc sẽ không giận dữ và không tìm ra cách nô dịch loài người. 

Câu 4:

I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

Đọc văn bản sau: 

          Rất ít người nghi ngờ việc AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ tiến bộ hết sức nhanh chóng trong những năm tới. Một số nhà bình luận nói rằng AI hiện nay đang ở vị trí giống với máy tính cá nhân trong khoảng năm 2004, vậy nên sự tiến bộ ấy có thể sẽ vô cùng lớn. Trước kia tiếp cận AI của chúng ta vẫn mang tính thủ công, nhưng một khi các kĩ thuật vi tính phát triển song song trở nên hoàn thiện, ta có thể nhanh chóng đạt được AI đích thực. 

          Tuy nhiên, vẫn còn đó hai câu hỏi lớn. Thứ nhất liệu não người về cơ bản chỉ là một cỗ máy với đống dây dợ và vài chất hoá học cũng như điện năng được thêm vào, hay còn chứa nhiều thứ hơn thế? Nếu não người chỉ đơn giản là bộ sưu tập của những nguyên tử, vậy thì chắc chắn rằng trước sau gì chúng ta cũng thiết kế ra những cỗ máy có thể bắt kịp và thậm chí vượt qua những năng lực của con người. Nếu điều này xảy đến, thì có lẽ loài người sẽ bước vào một kỉ nguyên tiến hóa mới, thời điểm chúng ta bắt đầu hợp nhất với máy móc và đạt được sự bất tử ở một mức nào đó. Thực vậy có lẽ việc này đã xảy ra rồi nếu cho rằng bản thể thực sự của chúng ta là DNA và cơ thể con người chỉ là “phần xác” tạm thời chứa đựng chúng. Thứ hai, ngay cả nếu máy móc không đạt được mức độ tinh tế như trên, nhiều khả năng là chúng vẫn sẽ trở nên rất thông minh, vậy thì điều gì sẽ xảy đến với những người trước kia làm những việc mà máy móc sẽ đảm nhiệm trong tương lai? Chào mừng đến với thế giới tương lai. Một thế giới toàn kim loại và sử dụng rất nhiều pin. Hi vọng rằng máy móc sẽ không giận dữ và không tìm ra cách nô dịch loài người. 

(Theo Ri-sát Oát-xơn, 50 ý tưởng về tương lai,

SGK Ngữ văn 11, Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lời chào mừng đến với thế giới tương lai - một thế giới toàn kim loại, sử dụng rất nhiều pin và máy móc rất có thể nổi giận nhằm gửi tới con người thực tại bài học nào? 

Xem đáp án

Học sinh tự trình bày theo quan điểm cá nhân của mình, có lí giải phù hợp. Gợi ý: 

- Chúng ta ngày càng phụ thuộc quá nhiều vào máy móc. Điều này gây ra sự suy giảm sáng tạo, ảnh hưởng đến môi trường. 

- Lời chào mừng đến với tương lai ở cuối bài là bài học về sự lệ thuộc vào công nghệ và bài học về ô nhiễm môi trường. 

Câu 5:

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm)

Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về sự cần thiết phải làm chủ sức mạnh của công nghệ. 

Xem đáp án

Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về sự cần thiết phải làm chủ sức mạnh của công nghệ.

* Yêu cầu hình thức: 

- Viết đúng một đoạn văn nghị luận xã hội theo cấu trúc.

- Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp. 

* Yêu cầu nội dung: 

a. Giới thiệu vấn đề: Sự cần thiết phải làm chủ sức mạnh của công nghệ. 

b. Giải thích:

Sức mạnh công nghệ được hiểu là những tác động mà công nghệ mang tới cho cuộc sống của con người.  

c. Bàn luận: 

* Vì sao chúng ta cần làm chủ sức mạnh công nghệ? 

- Công nghệ mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích (khiến tăng năng suất, hiệu quả công việc cao hơn,…) tuy nhiên, ảnh hưởng của công nghệ đến đời sống của con người cũng không ít. 

+ Công nghệ khiến con người lệ thuộc và dần đánh mất khả năng sáng tạo của mình.

+ Từ việc lệ thuộc con người trở nên lười suy nghĩ, lười vận động, ngại giao tiếp,…

+ Một số máy móc công nghệ gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe nếu tiếp xúc thường xuyên trong thời gian dài.

* Cần làm gì để làm chủ sức mạnh công nghê? 

- Xác định rõ ràng mục đích của công nghệ – chỉ là phương tiện hỗ trợ công việc. 

- Không để công nghệ chi phối cuộc sống. 

- Luôn có ý thức rèn luyện bản thân, rèn luyện trí tuệ, tăng khả năng sáng tạo của bản thân.

* Bàn luận mở rộng: Không phủ nhận những tích cực mà công nghệ mang lại, điều quan trọng là con người phải biết làm chủ để đưa cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. 

- Liên hệ bản thân và tổng kết vấn đề. 

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận