Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn (Đề 9)

  • 102 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

I. ĐỌC HIỂU

Đọc văn bản sau: 

Các nhà nghiên cứu nhận thấy ngày càng rõ rằng “hi vọng” không chỉ làm vững lòng ta khi mọi thứ đang diễn ra tồi tệ, mà nó còn đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đời và ban phát điều tốt lành như thành công về học tập ở nhà trường cũng như những công việc khó khăn khác. Về mặt lí thuyết, hi vọng chỉ là cách nhìn lạc quan theo đó mọi cái sẽ tốt đẹp hơn. 

Theo nghĩa ấy, mọi thứ đều có thể có hi vọng. Một số người tin chắc, họ sẽ thoát khỏi tất cả trở ngại hoặc sẽ tìm thấy giải pháp cho mọi vấn đề của họ, trong khi những người khác cho rằng mình không thể có nghị lực, năng lực hay phương tiện cần thiết để đi tới đó. Snyder nhận xét những người tin vào tương lai của mình có một số nét chung họ biết tự thúc đẩy và tự thuyết phục khi gặp rủi ro, rằng mọi cái rồi sẽ đâu vào đáy và họ tin chắc rằng có nhiều phương tiện để đạt được mục tiêu của mình, họ cũng đủ thông minh để chia một nhiệm vụ khó khăn thành những nhiệm vụ nhỏ dễ thực hiện hơn. 

Về mặt tri tuệ xúc cảm, “hi vọng” có nghĩa là không lùi bước trước lo lắng, không buông tay hoặc chán nản khi đương đầu với khó khăn hay thất vọng. Thật vậy, những người tự tin nói chung ít lo lắng và ít bị rối nhiễu xúc cảm trong cuộc sống. 

(Trích Trí tuệ xúc cảm - Daniel Goleman,

NXB Lao động - Xã hội, 2018, tr. 125-126)

*Snyder: Charles Richard “Rick” Snyder là một nhà tâm lí học người Mỹ chuyên về tâm lí học tích cực. Tác  giả đã phỏng vấn C.R. Snyder trong The New York Times, ngày 24/12/1991. 

Xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích. 

Xem đáp án
Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận. 

Câu 2:

I. ĐỌC HIỂU

Đọc văn bản sau: 

Các nhà nghiên cứu nhận thấy ngày càng rõ rằng “hi vọng” không chỉ làm vững lòng ta khi mọi thứ đang diễn ra tồi tệ, mà nó còn đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đời và ban phát điều tốt lành như thành công về học tập ở nhà trường cũng như những công việc khó khăn khác. Về mặt lí thuyết, hi vọng chỉ là cách nhìn lạc quan theo đó mọi cái sẽ tốt đẹp hơn. 

Theo nghĩa ấy, mọi thứ đều có thể có hi vọng. Một số người tin chắc, họ sẽ thoát khỏi tất cả trở ngại hoặc sẽ tìm thấy giải pháp cho mọi vấn đề của họ, trong khi những người khác cho rằng mình không thể có nghị lực, năng lực hay phương tiện cần thiết để đi tới đó. Snyder nhận xét những người tin vào tương lai của mình có một số nét chung họ biết tự thúc đẩy và tự thuyết phục khi gặp rủi ro, rằng mọi cái rồi sẽ đâu vào đáy và họ tin chắc rằng có nhiều phương tiện để đạt được mục tiêu của mình, họ cũng đủ thông minh để chia một nhiệm vụ khó khăn thành những nhiệm vụ nhỏ dễ thực hiện hơn. 

Về mặt tri tuệ xúc cảm, “hi vọng” có nghĩa là không lùi bước trước lo lắng, không buông tay hoặc chán nản khi đương đầu với khó khăn hay thất vọng. Thật vậy, những người tự tin nói chung ít lo lắng và ít bị rối nhiễu xúc cảm trong cuộc sống. 

(Trích Trí tuệ xúc cảm - Daniel Goleman,

NXB Lao động - Xã hội, 2018, tr. 125-126)

*Snyder: Charles Richard “Rick” Snyder là một nhà tâm lí học người Mỹ chuyên về tâm lí học tích cực. Tác  giả đã phỏng vấn C.R. Snyder trong The New York Times, ngày 24/12/1991. 

Theo đoạn trích, về mặt trí tuệ xúc cảm, hi vọng có nghĩa là gì? 

Xem đáp án
Về mặt trí tuệ cảm xúc, hi vọng nghĩa là không lùi bước trước lo lắng, không buông tay hoặc chán nản khi đương đầu với khó khăn hay thất vọng. 

Câu 3:

I. ĐỌC HIỂU

Đọc văn bản sau: 

Các nhà nghiên cứu nhận thấy ngày càng rõ rằng “hi vọng” không chỉ làm vững lòng ta khi mọi thứ đang diễn ra tồi tệ, mà nó còn đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đời và ban phát điều tốt lành như thành công về học tập ở nhà trường cũng như những công việc khó khăn khác. Về mặt lí thuyết, hi vọng chỉ là cách nhìn lạc quan theo đó mọi cái sẽ tốt đẹp hơn. 

Theo nghĩa ấy, mọi thứ đều có thể có hi vọng. Một số người tin chắc, họ sẽ thoát khỏi tất cả trở ngại hoặc sẽ tìm thấy giải pháp cho mọi vấn đề của họ, trong khi những người khác cho rằng mình không thể có nghị lực, năng lực hay phương tiện cần thiết để đi tới đó. Snyder nhận xét những người tin vào tương lai của mình có một số nét chung họ biết tự thúc đẩy và tự thuyết phục khi gặp rủi ro, rằng mọi cái rồi sẽ đâu vào đáy và họ tin chắc rằng có nhiều phương tiện để đạt được mục tiêu của mình, họ cũng đủ thông minh để chia một nhiệm vụ khó khăn thành những nhiệm vụ nhỏ dễ thực hiện hơn. 

Về mặt tri tuệ xúc cảm, “hi vọng” có nghĩa là không lùi bước trước lo lắng, không buông tay hoặc chán nản khi đương đầu với khó khăn hay thất vọng. Thật vậy, những người tự tin nói chung ít lo lắng và ít bị rối nhiễu xúc cảm trong cuộc sống. 

(Trích Trí tuệ xúc cảm - Daniel Goleman,

NXB Lao động - Xã hội, 2018, tr. 125-126)

*Snyder: Charles Richard “Rick” Snyder là một nhà tâm lí học người Mỹ chuyên về tâm lí học tích cực. Tác  giả đã phỏng vấn C.R. Snyder trong The New York Times, ngày 24/12/1991. 

Nhận xét mọi thứ đều có thể hi vọng gợi cho anh/chị suy nghĩ gì?

Xem đáp án

Học sinh tự trình bày theo quan điểm cá nhân của mình, có lí giải. 

Gợi ý: Mọi thứ đều có thể hi vọng” có thể hiểu là:  

- Ta có thể hi vọng khi gặp những điều may mắn ta sẽ nhanh chóng đạt được những mục tiêu đề ra.

- Ta có thể hi vọng khi ta gặp khó khăn, vấp ngã, tất cả mọi khó khăn đó chỉ là thử thách, cứ tiến về phía trước bằng sự nỗ lực, niềm tin và hi vọng ta sẽ đạt được thành công. 

→ Dù thành công hay thất bại ta đều có thể hi vọng. 

Câu 4:

I. ĐỌC HIỂU

Đọc văn bản sau: 

Các nhà nghiên cứu nhận thấy ngày càng rõ rằng “hi vọng” không chỉ làm vững lòng ta khi mọi thứ đang diễn ra tồi tệ, mà nó còn đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đời và ban phát điều tốt lành như thành công về học tập ở nhà trường cũng như những công việc khó khăn khác. Về mặt lí thuyết, hi vọng chỉ là cách nhìn lạc quan theo đó mọi cái sẽ tốt đẹp hơn. 

Theo nghĩa ấy, mọi thứ đều có thể có hi vọng. Một số người tin chắc, họ sẽ thoát khỏi tất cả trở ngại hoặc sẽ tìm thấy giải pháp cho mọi vấn đề của họ, trong khi những người khác cho rằng mình không thể có nghị lực, năng lực hay phương tiện cần thiết để đi tới đó. Snyder nhận xét những người tin vào tương lai của mình có một số nét chung họ biết tự thúc đẩy và tự thuyết phục khi gặp rủi ro, rằng mọi cái rồi sẽ đâu vào đáy và họ tin chắc rằng có nhiều phương tiện để đạt được mục tiêu của mình, họ cũng đủ thông minh để chia một nhiệm vụ khó khăn thành những nhiệm vụ nhỏ dễ thực hiện hơn. 

Về mặt tri tuệ xúc cảm, “hi vọng” có nghĩa là không lùi bước trước lo lắng, không buông tay hoặc chán nản khi đương đầu với khó khăn hay thất vọng. Thật vậy, những người tự tin nói chung ít lo lắng và ít bị rối nhiễu xúc cảm trong cuộc sống. 

(Trích Trí tuệ xúc cảm - Daniel Goleman,

NXB Lao động - Xã hội, 2018, tr. 125-126)

*Snyder: Charles Richard “Rick” Snyder là một nhà tâm lí học người Mỹ chuyên về tâm lí học tích cực. Tác  giả đã phỏng vấn C.R. Snyder trong The New York Times, ngày 24/12/1991. 

Anh/chị có đồng tình với ý kiến chia nhiệm vụ khó khăn thành những nhiệm vụ nhỏ dễ thực hiện hơn. Vì sao? 

Xem đáp án

Học sinh trình bày theo suy nghĩ của bản thân, có lí giải phù hợp. 

Gợi ý: 

- Đồng tình với quan điểm. 

- Vì:  

+ Khi cả một vấn đề khó khăn lớn ập đến sẽ dễ khiến ta sợ hãi, chán nản. Bởi vậy chia ra, sẽ giúp bạn đỡ choáng ngợp hơn. 

+ Khi chia thành nhiệm vụ nhỏ ta sẽ xác định được phần nào dễ, phần nào khó để từ đó có thể đưa ra những phương án giải quyết phù hợp. 

Câu 5:

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm)

Từ đoạn ngữ liệu ở phần Đọc - hiểu, anh/ chị viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về tầm quan trọng của sự tự tin trong cuộc sống.

Xem đáp án

Viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ về tầm quan trọng của sự tự tin trong cuộc sống.

* Yêu cầu hình thức: 

- Viết đúng một đoạn văn nghị luận xã hội theo cấu trúc. 

- Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp. 

* Yêu cầu nội dung: 

1. Giới thiệu vấn đề nghị luận: Tầm quan trọng của sự tự tin trong cuộc sống.  

2. Giải thích:  

- Tự tin là: là sự tin tưởng vào khả năng, giá trị và sức mạnh của bản thân mình, chủ động trong mọi công  việc, dám tự quyết định và hành động một cách chắc chắn, không hoang mang dao động. → Sự tự tin có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi người. 

3. Bàn luận:

- Mỗi người có một thế mạnh, tài năng riêng, bởi vậy cần tự tin vào chính mình mới có thể vươn đến thành công.

- Vai trò của sự tự tin: 

+ Tự tin giúp ta vững tin vào cuộc sống, thêm yêu đời hơn, giúp ta vượt qua nỗi sợ hãi, bi quan, chán nản.

+ Tự tin giúp ta có thể dễ dàng tỏa sáng những tài năng của mình. 

+ Tự tin và yếu tố quan trọng giúp ta thành công. 

+ Tự tin tạo ra một con người tràn đầy năng lượng tích cực, lan tỏa những điều tốt đẹp đến những người xung quanh. 

- Học sinh lấy dẫn chứng phù hợp. 

- Phê phán, lên án những con người thiếu tự tin dẫn đến tự ti, mặc cảm dễ thất bại trong cuộc sống.

4. Tổng kết vấn đề. 

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận