Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Sinh học (Đề 4)

  • 501 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Động vật nào sau đây hô hấp bằng phổi?

Xem đáp án

Phương pháp:

Hình thức hô hấp ở động vật.

+ Qua bề mặt cơ thể: ruột khoang, giun tròn, giun dẹp, lưỡng cư.

+ Bằng ống khí: Côn trùng.

Ống khí phân nhánh và tiếp xúc trực tiếp với tế bào để đưa khí đến tế bào

+ Bằng mang: Trai, ốc, tôm, cua, cá.

+ Bằng phổi: Lưỡng cư, Bò sát, chim, thú.

Cách giải:

Cá voi thuộc lớp Thú, hô hấp bằng phổi.

Chọn D.


Câu 2:

Tập hợp nào sau đây được gọi là quần thể sinh vật?

Xem đáp án

Phương pháp:

Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.

Cách giải:

Những con tê giác một sừng sống trong Vườn Quốc gia Cát Tiên được coi là quần thể sinh vật.

Tập hợp A,D gồm nhiều loài sinh vật.

Tập hợp B thì không có khả năng sinh sản.

Chọn C.


Câu 3:

Ở thực vật, bào quan nào sau đây thực hiện quá trình quang hợp?

Xem đáp án

Phương pháp:

Lá là cơ quan quang hợp, lục lạp là bào quan thực hiện.

Cách giải:

Ở thực vật, lục lạp thực hiện quá trình quang hợp.

Chọn D.


Câu 4:

Môi trường sống của các sinh vật kí sinh là

Xem đáp án

Phương pháp:

Môi trường sống của sinh vật: Đất, nước, không khí, sinh vật.

Cách giải:

Môi trường sống của các sinh vật kí sinh là môi trường sinh vật.

Chọn D.


Câu 5:

Loại nuclêôtit nào sau đây không tham gia cấu tạo nên ADN?

Xem đáp án

Phương pháp:

ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các nuclêôtit A,T,G,X.

Cách giải:

Uraxin không tham gia cấu tạo nên ADN.

Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận