(2023) Đề thi thử Ngữ Văn Sở GD Thanh Hóa (Lần 1) có đáp án

  • 419 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 120 phút

Câu 2:

Nêu tên biện pháp tu từ trong dòng thơ: Sông trầm tư suy nghĩ dưới chân cầu. 

Xem đáp án

Phương pháp: Vận dụng kiến thức đã học về biện pháp tu từ. 

Cách giải: 

Biện pháp tu từ nhân hóa “Sông trầm tư suy ngẫm”. 


Câu 3:

Anh/Chị hiểu như thế nào về nội dung những dòng thơ sau? 

Giản dị thay qua mỗi khúc sông 

Lại có những nhịp cầu như khúc hát 

Ta tưởng như trong cuộc đời dân tộc. 

Không thể thiếu những khúc sông và những nhịp cầu. 

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích, lý giải, tổng hợp.  

Cách giải: 

Gợi ý: 

- Vẻ đẹp giản dị của dòng sông vốn dĩ đã trở thành huyền thoại trong cuộc chiến tranh chống Mĩ xâm lược  (nhịp cầu như khúc hát); sự gắn bó máu thịt của cầu Hàm Rồng và dòng sông Mã đối với lịch sử dân tộc.

- Tình yêu cảu tác giả đối với cây cầu Hàm Rồng và dòng sông Mã. 


Câu 4:

Những dòng thơ sau gợi cho anh/chị suy nghĩ gì về con người Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ? 

Từ nghìn xưa đã có trang thơ 

Trong trận đánh hôm nay cầu đứng vào lịch sử 

Chất thép rung trong nghìn độ lửa 

Của hàng nghìn anh hùng giữ cầu mà ta chưa biết hết tên 

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích, lý giải, tổng hợp. 

Cách giải: 

- Học sinh có thể đưa ra suy nghĩ của bản thân, có lý giải. 

- Suy ngẫm về sức mạnh của con người gắn với bản trường ca hào hùng Hàm Rồng – Sông Mã trong cuộc  kháng chiến chống Mĩ cứu nước. 

- Trân trọng, tự hào vẻ đẹp giản dị, lạc quan; tinh thần dũng cảm, kiên cường của những người anh hùng “ta  chưa biết tên”. 


Câu 5:

Từ nội dung ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày  suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của việc trân trọng những giá trị lịch sử trong đời sống dân tộc.

Xem đáp án

Phương pháp: Vận dụng kiến thức đã học về cách làm một đoạn nghị luận xã hội.

Cách giải: 

1. Giới thiệu vấn đề: 

- Giới thiệu vấn đề: Trân trọng những giá trị lịch sử trong đời sống dân tộc. 

2. Giải quyết vấn đề 

Học sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách khác  nhau miễn là hợp lí, thể hiện rõ về mối liên hệ giữa tình cảm cá nhân và tình yêu đất nước.Có thể theo hướng sau: 

- Trân trọng những giá trị lịch sử trong đời sống dân tộc giúp mỗi người có nhận thức đúng đắn về đất nước,  con người. 

- Có niềm tin tươi sáng và khát vọng vươn lên đóng góp cho sự phát triển của đất nước. - Sống trung thực, nhân hậu, vị tha, có bản lĩnh vững vàng; chống lại những cám dỗ và luận điệu xuyên tạc,  giả dối,… 

3. Tổng kết vấn đề. 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận